การบำบัดแบบ Issels Treatment

การบำบัดแบบ Issels Treatment

อิมมูนบำบัดแบบครอบคลุมสำหรับโรคมะเร็ง

ด้วยวิธีการบำบัดโรคมะเร็งแบบ Issels Treatment ผู้ป่วยโรคระเร็งในระยะ”ไม่สามารถรักษาได้” จะสามารถ
ดำเนินชีวิตโดยปราศจากอาการของโรคมะเร็ง อย่างสิ้นเชิง ซึ่งบางรายสามารถมีชีวิตอยู่เป็นเวลานานถึง 50 ปี

การบำบัดแบบ Issels Treatment™
โดยใช้วัคซีนเป็นอิมมูนบำบัดที่มีความครอบคลุ
มซึ่งจะกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันต่อสู้กับมะเร็ง
กลยุทธ์นี้เป็นการบำบัดมะเร็งทุกประเภทและทุกขั้น
อีกทั้งยังสามารถปรับการบำบัดให้ตรงกับค
วามต้องการของคนไข้แต่ละราย

การบำบัดแบบ Issels Treatment™ ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศเนื่องจากผู้ป่วยที่มีภาวะ “มะเร็งในระยะที่ไม่สามารถรักษาได้” ซึ่งเคยรับการรักษาด้วยวิธีมาตรฐานอื่นๆ แต่ไม่ได้ผล จะสามารถมีชีวิตอยู่โดยปราศจากอาการอย่างสิ้น
เชิงเป็นเวลายาวนานด้วยอัตราที่สูงมาก ประเภทของมะเร็งที่สามารถใช้วิธีการรักษาแบบนี้ได้แก่ มะเร็งกระดูก มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งไต มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งต่อน้ำเหลือง มะเร็งช่องทรวงอก มะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมาส์ มะเร็งของประสาทตา มะเร็งกระดูก มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งเนี้อเยื่อเกี่ยวพันแบบ Rhabdomyosarcoma และ sarcomas มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งชนิด teratoma มะเร็งอัณฑะ มะเร็งไทรอยด์ มะเร็งมดลูก

ตัวอย่างกรณีที่ผู้ป่วยสามารถดำรงชีวิต
โดยปราศจากอาการของโรคในระยะยาว

ภาวะมะเร็งเนี้อเยื่อเกี่ยวพันแบบ Rhabdomyosarcoma ที่ขากรรไกรด้านซ้าย
ก่อนรับการบำบัดด้วย Issels Treamant และอีก 22 ปีต่อมา
32 ปีที่ปราศจากมะเร็ง

ภาวะมะเร็งเนี้อเยื่อเกี่ยวพันแบบ Rhabdomyosarcoma ที่ขากรรไกรด้านซ้าย
มะเร็งช่องทรวงอกแบบ Malignant
ก่อนรับการบำบัดด้วย Issels Treamant และอีก 1 ปีต่อมา
32 ปีที่ปราศจากมะเร็ง

ภาวะมะเร็งเนี้อเยื่อเกี่ยวพันแบบ Rhabdomyosarcoma ที่ขากรรไกรด้านซ้าย

ที่มา : www.issels.com

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *