การบริหารโครงการ

การบริหารโครงการ
การบริหารจัดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของคุณ
การปรับปรุงประสิทธิภาพและผลิตภาพทำให้คณะทำงานของคุณต้องมีข้อมูลที่ตรวจวัดได้เพื่อที่ได้ทราบแน่นอนว่ามีอะไรบ้างที่ได้ปรับปรุงและปรับปรุงได้เท่าใด การรับรองว่ามีการรายงานการปรับปรุงก็เป็นเรื่องสำคัญ เพียงตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีการติดตามปัญหาต่างๆ และมีการแก้ปัญหาเพื่อกำจัดอุปสรรค

AMC ติดตั้งศูนย์ภายในโรงงานของคุณเพื่อติดตามการปรับปรุง เราเรียกศูนย์นี้ว่า ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการปฏิบัติงาน (Operational Excellence Center) หรือ ศูนย์ OpEx

ศูนย์ OpEx ของคุณจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำคัญสำหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
มีการกำหนดโครงการอย่างชัดเจน
โครงการมีผลปฏิบัติและมีการบันทึกผู้สนับสนุน
มีการกำหนดประโยชน์จากการประหยัดที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ
จากนั้น แตกโครงการลงเป็นงานแยกทีละขั้นตอน
มีการติดตามงานเป็นประจำทุกวัน และควบคุมงานด้วยรายการทำงานที่ระบุไว้
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
การระบุงาน/ขั้นตอน
วันที่เสร็จสิ้นตามเป้าหมาย
สถานะของงาน
รายการทำงานและการใช้รายการทำงานเป็นเครื่องมือวาระการประชุมเป็นวิธีง่ายๆ ในการติดตามการปรับปรุงและกำหนด รวมทั้งกำจัดอุปสรรค

เราเชื่อมโยงข้อมูลที่แสดงไว้ในศูนย์ OpEx กับกระดานกิจกรรมของระดับหน่วยการผลิต ดังนั้น จึงสามารถติดตามและถกสถานะการปรับปรุงของพื้นที่ปฏิบัติการได้อย่างง่ายดาย

AMC มีการสนับสนุนการบริหารโครงการ ณ หน่วยงานให้กับการแปลงสภาพองค์กรคุณสู่ลีน นอกจากการพัฒนารายการทำงานแล้ว เรายังมีรายงานประจำเดือนสำหรับลูกค้า ซึ่งให้รายละเอียดสิ่งที่ทำสำเร็จ และสิ่งที่กำลังคืบหน้า รวมทั้งสถานะที่แน่นอนของการส่งมอบงานแต่ละโครงการ

การสนับสนุนการบริหารโครงการของ AMC เท่ากับการรับประกันว่าการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของคุณจะดำเนินต่อไป

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *