การบริหารงานบุคคลในธุรกิจ SMEs

การบริหารงานบุคคลในธุรกิจ SMEs
สำหรับธุรกิจ SMEs อาจพบปัญหาหนักใจเกี่ยวกับงานบุคคลไม่น้อย ด้วยความที่เป็นองค์กรไม่ใหญ่โต ทำให้ผู้คนมองว่าไม่มั่นคง ทั้งยังทำงานหนัก แต่เงินน้อย จึงไม่ค่อยได้คนมาทำงาน เข้าตำรา “เราถูกใจเขา แต่เขาไม่ถูกใจเรา” หรือไม่ก็รับมาแล้ว ทำงานได้ไม่นานก็โยกย้ายไปอยู่ในบริษัทใหญ่ที่มั่นคงกว่า

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลในธุรกิจ SMEs จึงต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างมากในการบริหารงานบุคคลให้ราบรื่นโดยอาจต้องใช้พละกำลังมากขึ้นในหลาย ๆ ด้าน

ต้องกำหนดค่าตอบแทนให้กับพนักงานมากกว่าปกติ เพื่อจูงใจในการรับพนักงานเข้าทำงานกับบริษัท

ต้องให้ความสำคัญกับมาตรการรักษาความปลอดภัยในการทำงาน และการรักษาความสะอาดด้านสุขอนามัยให้ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน

ต้องดูแลรักษาพนักงาน ให้เกิดความจงรักภักดีต่อองค์กร เพื่อป้องกันปัญหาพนักงานถูกดึงตัว หรือซื้อตัวไปอยู่กับบริษัทคู่แข่ง หรือบริษัทที่ใหญ่กว่า

หากบริษัทอยู่ในรูปแบบของธุรกิจครอบครัว ต้องระวังการถูกครอบงำ ซึ่งจะทำให้เกิดความไม่อิสระในการทำงาน

อาจต้องเพิ่มบทบาทในการรักษาความสัมพันธ์ภายในบริษัท ซึ่งจะเกิดมากในธุรกิจขนาดเล็ก

ฝ่ายบุคคลจึงต้องสรรหาวิธีการต่าง ๆ มาจูงใจพนักงานให้เกิดความกระตือรือร้น และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน อาทิ

การจูงใจด้วยค่าตอบแทน เช่น ค่าจ้าง เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส เบี้ยขยัน ค่าคอมมิชชั่น

การจูงใจด้วยรางวัลทางสังคม เช่น การเลื่อนขั้น การเลื่อนตำแหน่ง สวัสดิการ การรักษาพยาบาล กิจกรรมนันทนาการ การยกย่องชมเชย การฝึกอบรมพัฒนาทักษะ

ธุรกิจ SMEs ต้องยอมรับว่า พนักงานส่วนใหญ่ล้วนต้องการการเติบโตในหน้าที่การงานในองค์กรที่มั่นคง จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากสำหรับบริษัทเล็ก ๆ ที่พนักงานจะเลือกหรือถูกดึงดูดไปตามค่าตอบแทนที่สูงกว่า แต่อย่างไรก็ดี ไม่ใช่พนักงานทุกคนจะมองที่ตัวเงินเป็นสำคัญเสมอไป หากองค์กรเล็ก ๆ แต่มีความอบอุ่น เจ้านายและลูกน้องทำงานร่วมกันและดูแลกันและกันด้วยความเข้าใจ เสมือนพนักงานเป็นญาติ พี่น้องในครอบครัว เรื่องเงินทองอาจไม่ได้สิ่งสำคัญที่สุดที่จะดึงดูดพวกเขาให้จากไป ความสุขในทุก ๆ วันทำงานของพวกเขาต่างหากคือสิ่งสำคัญที่ดึงดูดในพนักงานเลือกที่จะอยู่และทำงานให้กับบริษัทที่เขารักให้นานที่สุด

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *