การต่อรองเงินเดือนและผลประโยชน์

การต่อรองเงินเดือนและผลประโยชน์

ไม่ว่าคุณกำลังจะไปสัมภาษณ์สำหรับงานแรกของคุณ หรือกำลังคิดจะย้ายงานไปที่ใหม่ หรืออยากจะให้มีการขยับเงินเดือนผลตอบแทนที่คุณได้รับอยู่ให้สูงกว่าปัจจุบัน การต่อรองนับเป็นศิลปะขั้นสูงที่จะทำให้คุณได้รับผลที่แตกต่างอย่างมากในอาชีพการงานของคุณ
ความสามารถในการต่อรองรายได้ของคุณจะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าที่คุณควรจะได้รับ จงทำ และคุณจะยิ่งมั่นใจในการต่อรองครั้งต่อๆไป
จงเอ่ยปากในสิ่งที่คุณต้องการ
บางครั้งการที่จะได้ในสิ่งที่ต้องการก็สามารถทำได้ง่ายๆด้วยการเอ่ยปากถามถึงสิ่งนั้น แม้ว่าคุณจะไม่ได้รับทุกสิ่งทุกอย่างทีคุณหวัง แต่การที่ไม่ได้พูดอะไรเลย พนันได้เลยว่า คุณจะได้อะไรน้อยกว่าที่คุณควรจะได้แน่นอน
มีจุดยืน
พยายามทำตัวให้เป็นนิสัยในการที่จะไม่ยอมรับตามที่นายจ้างเสนอให้ในครั้งแรก ถ้าคุณเห็นตั้งแต่แรกของการพูดคุยว่าเงินเดือนที่จะได้ต่ำกว่าที่ขอ และคุณสนใจอยากได้งานนั้น พยายามแสดงให้เห็นว่า ทำไมคุณถึงได้สนใจในตำแหน่งงานที่มาสัมภาษณ์ เงินเดือนในตำแหน่งที่คุณสมัครนั้น คุณจะต้องถามว่า จะมีการเซ็นข้อตกลงเกี่ยวกับการจ่ายโบนัสหรือไม่ หากนายจ้างตอบว่าไม่ คุณต้องขอให้นายจ้างพิจารณาผลงานเพื่อปรับเงินเดือนอีกครั้งหลังพ้นทดลองงานแล้ว หรือตามระยะเวลาที่ตกลงกัน
ทำข้อตกลงเกี่ยวกับเงินเป็นหนังสือ
หากคุณไม่ได้ทำงานเป็นที่ปรึกษาที่ทำงานในโครงการช่วงสั้นๆ หรือเป็นการทำงานแห่งแรกที่คุณอยากทำงานกับบริษัทในระยะยาว คุณควรให้นายจ้างสิ่งที่เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับเงินเดือนผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆเป็นหนังสือ
ทำตัวให้เด่น
หากคุณคิดว่าจะถามเกี่ยวกับขึ้นเงินเดือนหรือขอผลตอบแทนเพิ่มขึ้น พยายามทำงานหนักเพื่อทำให้ผลการปฏิบัติงานของคุณเด่นเหนือคนอื่น พยายามหาโอกาสที่จะเติบโตในอาชีพการงานของคุณอย่ามัวแต่รอทำงานเฉพาะตามที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น พนักงานที่มีข้อยกเว้น(Exceptional Employee)เป็นตำแหน่งแรกที่จะมีโอกาสต่อรองได้
ร่วมทำให้ทีมงานประสบความสำเร็จ
บริษัทส่วนใหญ่ ยิ่งพนักงานคนไหนดูเด่นเหนือคนอื่น เงินเดือนก็ยิ่งสูงตามไปด้วย หลายๆครั้งความสำเร็จของคุณมักจะขึ้นกับความสำเร็จในการจัดการกับคน ดังนั้นจงทุ่มเทใช้ความสามารถและพรสวรรค์ที่คุณมีในการจัดการเรื่องต่างๆกับคนที่ขึ้นอยู่กับคุณ เพื่อให้ผลงานของทีมประสบความสำเร็จ
ให้วัดคุณค่าของงาน
หากคุณต้องทำงานที่มีสภาพแวดล้อมของงานอันตราย เช่น การทำงานที่เสี่ยงต่อสารเคมี หรือในที่อับอากาศ ที่ที่มีความร้อนสูงมากตลอดเวลา หรือต้องรับภาระงานที่ต้องมีความรับผิดชอบในงานซึ่งเสี่ยงต่อความรับผิดในทางกฎหมายร่วมกับบริษัท คุณก็ควรจะต้องได้ผลตอบแทนสำหรับสิ่งเหล่านี้นอกเหนือจากรายได้ปกติ จงเอ่ยปากถามถึงสิ่งเหล่านี้เพราะเป็นสิ่งที่คุณสมควรจะได้รับ
พยายามมองภาพกว้าง
คุณต้องเข้าใจว่า การต่อรองเป็นเรื่องธรรมดาของธุรกิจ ยิ่งคุณมีตำแหน่งงานสูงขึ้นเท่าใด คุณยิ่งต้องมีทักษะในการต่อรองมากขึ้นเท่านั้น เพราะอาจจะไม่ใช่เรื่องของการต่อรองเงินเดือนหรือผลประโยชน์ แต่คุณจะสามารถเอ่ยปากถึงตำแหน่งงานที่มีความสำคัญซึ่งคุณจะได้รับการพิจารณาในครั้งต่อไป ซึ่งจะทำให้คุณมีอำนาจมากขึ้นด้วย
อย่าไปจำกัดตัวเองไว้แค่ตัวเงิน
แทนที่จะไปขอขึ้นเงินเดือน คุณอาจจะต่อรองเอาผลประโยชน์อื่นที่มีความสำคัญกับคุณก็ได้ แต่ทั้งนี้ ก็น่าจะเป็นผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับการทำงานและจะมีส่วนช่วยให้การทำงานของคุณสะดวกมากขึ้นเช่นโน๊ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือ หรือแม้กระทั่งรถยนต์
ที่มา : http://www.one-stophr.com

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *