การดูแลรักษาฟันปลอมร่วมกับรากฟันเทียม

การดูแลรักษาฟันปลอมร่วมกับรากฟันเทียม
• คุณภาพชีวิต
แนะ “ความสะอาด” ช่วยยืดอายุการใช้งาน

โดยความเป็นจริงแล้ว รากฟันเทียมกับฟันปลอม ได้มีการพัฒนาเริ่มต้นทางยุโรปมาเป็นเวลาประมาณ 20 กว่าปี ก่อนที่จะเข้ามาในประเทศไทยประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา ในช่วงระยะแรกที่เข้ามายังไม่เป็นที่นิยม และอีกประการหนึ่ง คือ คนไทยขาดความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับรากฟันเทียม ซึ่งในระยะ 5 ปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนารากฟันเทียมขึ้นมาก จึงอยากให้ผู้อ่านได้รู้จักพื้นฐานของรากฟันเทียมที่ใช้ร่วมกับฟันปลอม

รากฟันเทียมคืออะไร?

รากฟันเทียม คือ อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ทางทันตกรรม เพื่อชดเชยสภาพฟันและช่องปากที่สูญเสียไปจากสาเหตุใดๆ ทางอุบัติเหตุ, โรคทางพยาธิของเนื้อเยื่อในช่องปากหรือทางพันธุกรรม โดยที่จะต้องใช้ร่วมกับฟันปลอม

ปัญหาของผู้ป่วยเนื่องจากฟันปลอมแบบธรรมดาแก้ไขได้หรือไม่?

การใช้รากฟันเทียมร่วมกับฟันปลอม สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้บางประการ จากฟันปลอมแบบธรรมดา (ทั้งถอดได้และติดแน่น) และในบางกรณีสามารถทำให้เกิดความสวยงามแบบสูงสุดได้ด้วย

กรณีคนไข้ต้องการใส่ฟันปลอมแบบติดแน่น เนื่องจากฟันหายไปเพียง 1-3 ซี่ หรือมากกว่า แต่เกิดปัญหาว่า สภาพฟันดีอยู่แล้ว และไม่ต้องการที่จะทำการตบแต่งฟันข้างๆ เพื่อใส่ติดแน่น รวมทั้งเน้นถึงความสวยงาม อาจมีความจำเป็นอย่างมากในการใช้รากฟันเทียมร่วมกับฟันปลอมติดแน่น เพื่อแก้ปัญหา ลองดูภาพตัวอย่างที่ยกมาให้ดู

กรณีคนไข้มีสภาพฟันสูญเสียไปหลายซี่, สูญเสียฟันทั้งปาก หรือไม่พอใจกับสภาพฟันปลอมที่ถอดเข้าถอดออกในรูปแบบเดิม ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็อาจใช้รากฟันเทียมร่วมด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาของผู้ป่วย ในกรณีฟันปลอมถอดเข้าถอดออกอาจเกิดปัญหา เช่น

สภาพเนื้อเยื่อในช่องปากไม่สามารถรองรับฟันปลอมได้พอดี ซึ่งอาจทำให้เกิดแผลในช่องปาก และอาจมีอาการเจ็บในขณะบดเคี้ยวอาหาร

กระดูกขากรรไกรมีการละลายตัวอย่างมาก ทำให้ฟันปลอมหลวม

เนื้อเยื่อในช่องปาก เกิดความรู้สึกสัมผัสไวที่ผิดปกติต่อฟันปลอม ทำให้เกิดการอาเจียนได้ง่าย

กรณีคนไข้ปากแหว่งเพดานโหว่ อาจช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพชองการกลืนและการบดเคี้ยวเพิ่มขึ้นได้

ถ้าอยากทำรากฟันเทียมควรจะเริ่มต้นที่ไหน?

ก่อนอื่นจะต้องถามตัวเองก่อนว่า มีปัญหาเรื่องฟันปลอม (อาจเป็นถอดได้หรือติดแน่น) หรือไม่ ถ้าไม่มี ก็คงไม่มีความจำเป็นจะต้องทำอะไรเพิ่มเติม แต่ถ้ามีปัญหาควรปรึกษาทันตแพทย์โดยตรง หรืออาจหาทันตแพทย์เฉพาะสาขา เพื่อสอบถามรายละเอียด และการประเมินผลการรักษา รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการรักษาด้วยครับ

การดูแลรักษาฟันปลอมร่วมกับรากฟันเทียม?

หัวใจของการดูแลรักษาก็คือ ความสะอาด คนไข้อาจมีความจำเป็น นอกจากดูแลฟันปลอมแล้ว จะต้องดูแลตัวรากฟันเทียมร่วมด้วย ซึ่งก็คือ

แปรงฟันตามปกติให้สะอาด ถ้าเป็นฟันปลอมชนิดถอดเข้าถอดออก ก็นำออกมาล้างและแปรงให้สะอาด อย่าให้มีคราบอาหารเหลืออยู่

บริเวณที่ใส่รากฟันเทียมอาจจะต้องแปรงบริเวณเหงือกโดยรอบด้วยความนิ่มนวล

อาจใช้เครื่องมือช่วยเสริมในการทำความสะอาดบริเวณรากฟันเทียม เช่น Dental floss, Superfloss water pik,paper strip etc.

อาหารที่ทำให้เกิดคราบสะสมและแบคทีเรียสะสมง่ายควรหลีกเลี่ยง หรือหลังรับประทานอาจต้องทำความสะอาด

อย่าลืมไปตรวจสุขภาพฟันทุก 6 เดือน

ที่มา: หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *