การคิดเชิงสร้างสรรค์

การคิดเชิงสร้างสรรค์

นักจิตวิทยาค้นพบว่า “ทุกคนสามารถฝึกฝนให้มีความคิดสร้างสรรค์ได้ โดยไม่ขึ้นอยู่กับว่าคนนั้นมีพรสวรรค์หรือไม่ และไม่ได้ถูกจำกัดโดยสภาพของชีวิต” เอ…แล้ว “ความคิดสร้างสรรค์” มันคืออะไรกันล่ะ หากจะมองในแง่ของความหมายก็อาจจะแยกได้เป็น 3 ความหมาย คือ
ความหมายที่ 1 ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความคิดแง่บวก หรือ Positive thinking
ความหมายที่ 2 ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การกระทำที่ไม่ทำร้ายใคร หรือ Constructive thinking
ความหมายที่ 3 ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ หรือ Creative thinking
แล้วความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นได้อย่างไรกันล่ะ?
ทางที่ 1 เกิดจาก จินตนาการ แล้วย้อนสู่ความจริง
ทางที่ 2 เกิดจาก ความรู้ที่มี แล้วคิดต่อยอดสู่สิ่งใหม่
เรามาลองพัฒนาทัศนคติและนิสัยนักคิดสร้างสรรค์กันดู…..โดยจะมี
9 ข้อห้าม และ 9 ข้อปฏิบัติพร้อมหรือยัง อ้าว 1..2..3…เฮ
อย่าที่ 1 อย่าคิดแง่ลบ
ต้องที่ 1 ต้องคิดแง่บวก
เพราะพลังความคิดแง่บวกจะช่วยสร้างให้เกิดความเชื่อมั่น
อย่าที่ 2 อย่าชอบพวกมากลากไป
ต้องที่ 2 ต้องกล้าคิดเองและเชื่อมั่นในตัวเอง
ต้องกล้าเรียนรู้ที่จะเชื่อมั่นในตนเองเพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง
อย่าที่ 3 อย่าปิดตนเองในวงแคบ
ต้องที่ 3 ต้องเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ
เพราะความรู้ใหม่ จะช่วยให้เกิดมุมมองที่แตกต่างและต่อยอดสู่ความคิดใหม่ๆ

อย่าที่ 4 อย่ารักสบาย ทำไปเรื่อยๆ
ต้องที่ 4 ต้องลงแรง บากบั่น มุ่งความสำเร็จ
เพราะความสำเร็จใดๆ ต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อแรงงาน

อย่าที่ 5 อย่ากลัว
ต้องที่ 5 ต้องกล้าเสี่ยง
การพัฒนาให้เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ จำเป็นต้องฝึกตนเองให้เป็นคนท้าทายตนเองให้คิดสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

อย่าที่ 6 อย่าหมดกำลังใจเมื่อไม่พบคำตอบ
ต้องที่ 6 ต้องอดทนต่อความคลุมเครือ
ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์จำเป็นต้องใช้เวลา ซึ่งบุคคลนั้นจำเป็นต้องมีความอดทน

อย่าที่ 7 อย่าท้อใจกับความผิดพลาด
ต้องที่ 7 ต้องเรียนรู้จากความล้มเหลว
ความผิดพลาดเป็นครู เพื่อที่จะได้เรียนรู้ในก้าวต่อไป

อย่าที่ 8 อย่าละทิ้งความคิดใดๆ จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าไร้ประโยชน์
ต้องที่ 8 ต้องชะลอการตัดสินใจ
เพราะบางความคิดเห็นอาจจะยังใช้ไม่ได้ในตอนนี้ แต่อาจนำไปใช้ได้ในสถานการณ์อื่น

อย่าที่ 9 อย่ากลัวการเผยแพร่ผลงาน
ต้องที่ 9 ต้องกล้าเผยแพร่ผลงานแหวกวง
เพราะหลายครั้งที่การค้นพบใหม่ๆ มักมาจากการคิดแหวกวง

ทัศนคติจะเป็นตัวบ่งบอกตั้งแต่เบื้องต้นว่า เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์มากน้อย หรือไม่สร้างสรรค์เลย ทัศนคติที่ไม่ถูกต้องจะเป็นอุปสรรคสำคัญทำให้ไม่สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้ แม้จะรู้เทคนิควิธีการคิดสร้างสรรค์มากมายเพียงใด ดังนั้นในก้าวแรก จึงจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขและเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับการเป็นนักคิดสร้างสรรค์ก่อน

ดังนั้น หากเราเรียนรู้วิธีการคิดอย่างสร้างสรรค์ และกล้าที่จะใช้ประโยชน์จากมัน จะพบว่าความคิดสร้างสรรค์นี่เองที่จะนำเราไปพบกับสิ่งใหม่ๆ ที่ดีกว่า และการแก้ปัญหาที่ตรงประเด็น การคิดสร้างสรรค์ นำไปสู่การพัฒนา ทั้งพัฒนาสติปัญญาของตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคม

นภาพร วิศวกุล

จาก…การคิดเชิงสร้างสรรค์…..ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *