การคิดเชิงประยุกต์ (Applicative Thinking) ตอน 2

การคิดเชิงประยุกต์ (Applicative Thinking) ตอน 2

การคิดประยุกต์ในกระบวนการทางสมอง
1. สมองแก้ไข “ความจำกัด” โดยการหาสิ่งทดแทน
สมองมีความสามารถในการแก้ปัญหา สมองจะพยายามนำสิ่งที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหา โดยใช้วิธีการทดแทนคุณสมบัติ สมองจะทำการเทียบเคียงมโนทัศน์เชิงนามธรรมเพื่อหา “ตัวร่วม” หรือคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกันของสิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่เพื่อหาความเป็นไปได้ในการนำมาใช้ทดแทน
ตัวอย่าง
ถ้าเราต้องการเอาหาอะไรมาหนีบกระดาษแต่ไม่มีที่หนีบ สมองจะทำการแก้ปัญหาโดยทำการค้นหา “วัสดุที่สามารถยึดกระดาษได้” เช่น กิ๊บติดผม ตัวหนีบผ้า แทนที่หนีบกระดาษได้

2. สมองเห็นสิ่งที่พึงใจและปรารถนา “นำมาใช้” บ้าง
การคิดเชิงประยุกต์อาจเกิดขึ้นเมื่อเราเห็นบางสิ่งที่น่าพึงพอใจและคิดว่าตนเองต้องการนำสิ่งนั้นมาใช้ประโยชน์บ้าง อาจเป็นการนำมาเพียงบางส่วนและปรับปรุงส่วนที่นำมาให้สามารถเข้ากันได้กับสิ่งที่มีอยู่
ตัวอย่าง
เครื่องแต่งกายของผู้หญิงตะวันตกในยุคก่อน จะสวมชุดยาวรุ่มร่ามและหนาหลายชั้น เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ผู้หญิงต้องออกไปทำงานนอกบ้าน การแต่งกายลักษณะนี้จึงไม่เหมาะสม โกโก ชาแนล (Coco Chanel) ได้ปฏิวัติเครื่องแบบสตรีออกแบบเสื้อผ้าให้มีความคล่องตัว จนเป็นที่นิยมจนกระทั่งปัจจุบัน

3. สมองต้องนำ “ความรู้” ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต
สมองนำความรู้ความเข้าใจ ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง ความรู้ที่เรามีเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จะช่วยให้เราตัดสินใจในเรื่องที่เกิดขึ้นได้ดีกว่าไม่มีความรู้
ตัวอย่าง
เกษตรกรนำผลไม้ไปขายในตลาดตามฤดูกาล แต่ได้ราคาไม่ดี เนื่องจากผลผลิตมากกว่าความต้องการของตลาด จึงไม่นำออกมาขาย ใช้วิธีถนอมอาหารหรือแปรรูปเป็นอย่างอื่น แล้วค่อยนำมาจำหน่ายในช่วงที่มีผลผลิตน้อย ช่วยให้ได้ราคาสูงกว่า

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *