การคิดบวก (3) 36 ไม่พูด ไม่คิด – 36 พูด คิด

การคิดบวก (3) 36 ไม่พูด ไม่คิด – 36 พูด คิด
ผมเป็นคนที่ชอบสังเกตคน สังเกตคนพูด และก็จะพยายามสรุปอยู่เสมอว่า ถ้าคนนี้พูดอย่างนั้น แสดงอาการอย่างนี้ เขาจะเป็นคนอย่างไร อยู่ในสภาพร่างกายและจิตใจอย่างไร

ผมสรุปข้อสังเกตุอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ได้บอกผู้อื่น ยกเว้น คนใกล้ชิดหรือสนิทเท่านั้น

ตัวอย่างที่ 1 คนที่ชอบพูดคำว่า “แปลก” คนที่พูดคำนี้บ่อยๆ แล้วคนคนนี้จะมีความรอบรู้มากขึ้นหรือไม่
คำตอบ ไม่มากขึ้น

ตัวอย่างที่ 2 คนที่ชอบติดปากก่อนขึ้นประโยคว่า “ไม่รู้นะ” คนๆ นี้เรียนรู้ได้เร็วขึ้นไหม
คำตอบ ไม่เรียนรู้เร็วขึ้น

ตัวอย่างที่ 3 คนที่เห็นอะไรที่ตัวเองไม่เข้าใจหรือไม่เห็นด้วยจะบอกว่า “งง” อยู่เสมอ จะเป็นคนที่เข้าใจอะไรง่ายขึ้นหรือไม่
คำตอบ เข้าใจไม่ง่ายขึ้น โดยเฉพาะการเข้าใจผู้อื่น

ตัวอย่างที่ 4 คนที่ชอบพูดคำว่า “ปัญหาโน่น ปัญหานี่” จะเป็นคนที่ทำอะไรสำเร็จ มีความเจริญก้าวหน้าในการงานหรือไม่
คำตอบ ไม่ค่อยสำเร็จ ไม่ค่อยเจริญก้าวหน้า

ตัวอย่างที่ 5 คนที่ชอบพูดคำว่า “เครียด” บ่อยๆจะเป็นคนที่ทำงานที่เกี่ยวกับคนได้ดีหรือไม่
คำตอบ ไม่ดี

ตัวอย่างที่ 6 คนที่ชอบพูดคำว่า “ยาก” เวลาต้องทำอะไรสักอย่าง จะมีโอกาสทำงานชิ้นนั้นสำเร็จหรือไม่ หรือจะเป็นผู้นำที่ดีหรือไม่
คำตอบ
1) ทำงานสำเร็จได้ช้าและได้ยาก
2) เป็นผู้นำที่คนไม่ค่อยยอมรับ

ตัวอย่างที่ 7 คนที่ชอบพูดคำว่า “เหนื่อย” เวลาทำงาน ไม่ว่างานเล็กหรืองานใหญ่ จะสามารถทำงานให้สำเร็จได้เป็นจำนวนมากหรือไม่
คำตอบ ไม่มาก

และนี่ก็เป็นที่มาของ ข้อคิดที่ผู้เขียนตั้งชื่อว่า “36 ไม่พูด ไม่คิด – 36 พูด คิด” ดังนี้

1. งง 1. เข้าใจ มีสติ
2. แปลก 2. รู้เหตุผล
3. ไม่รู้ 3. รู้
4. ข้อมูลไม่พอ 4. ข้อมูลหาได้ง่าย
5. ไม่มีข้อมูล 5. ตัดสินใจได้
6. ระวัง 6. ให้ความสนใจ พิถีพิถัน
7. ยาก 7. ง่าย ทำได้
8. เหนื่อย น่าสนใจ 8. สนุก มัน น่าทำ
9. ท้อถอย 9. ขวัญดี มีความสุข
10. มีปัญหา 10. ไม่มีปัญหา
11. ห่วง 11. รับรู้เหตุการณ์
12. ไม่เอา 12. OK
13. รอก่อน 13. ทำให้เสร็จไปเลย
14. เครียด 14. สนุกสนาน
15. กลัว 15. ไม่หวาดหวั่น
16. ไม่ได้ 16. ยังใช้ได้
17. ไม่ดี 17. ยังพัฒนาได้อีก
18. ไม่เข้าใจ 18. เข้าใจได้
19. เสียดาย 19. มุ่งไปข้างหน้า
20. ช้าก่อน 20. ไปได้สวย
21. ไม่มี 21. มี
22. อย่าคิด 22. คิดให้เกิดประโยชน์
23. อย่าทำ 23. ทำให้เกิดประโยชน์
24. ต้องมีอำนาจ 24. ต้องสร้างความดี
25. ต้องเป็นใหญ่ 25. ทำให้คนรักเรา
26. ตอบไม่ได้ 26. ตอบได้
27. ไม่มีวิธี 27. มีวิธี
28. ทำไม่ได้ 28. ทำได้
29. ถอย 29. สู้
30. หนี 30. เผชิญ
31. หลบหน้า 31. อยากเห็นหน้า
32. ไม่สวย 32. สวยตลอด
33. แพ้ตลอด 33. ชนะตลอด
34. ถดถอย 34. ก้าวหน้า
35. จำไม่ได้ 35. จำได้ตลอด
36. ทำไม 36. มีคำตอบ

1. มุ่งที่จุดหมาย อย่ามุ่งที่อุปสรรค

2. เมื่อเราหยุดก้าว ก็เหมือนเราถอยหลังเสียแล้ว

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ – ยกเครื่องความคิด

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *