กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

                “แคว้นโบราณ     ด่านเจดีย์    มณีเมืองกาญจน์    สะพานข้ามแม่น้ำแคว    แหล่งแร่    น้ำตก”

                กาญจนบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางที่มีผู้คนนิยมเดินทางไปท่องเที่ยว เต็มไปด้วยเรื่องราวในอดีตที่น่าสนใจ เป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ยุคก่อนประวัติศาสตร์  เป็นสถานที่ตั้งของสะพานข้ามแม่น้ำแควซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ และมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็น ป่าเขาลำเนาไพร ถ้ำหรือน้ำตก

                กาญจนบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ๑๒๙ กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ ๑๙,๔๘๓ ตารางกิโลเมตร ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ  รองจากนครราชสีมาและเชียงใหม่ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่ามีทั้งป่าโปร่งและป่าดงดิบ มีแม่น้ำสำคัญสองสายคือ แม่น้ำแควใหญ่และแม่น้ำแควน้อยซึ่งไหลมาบรรจบรวมกันเป็นแม่น้ำแม่กลองที่บริเวณอำเภอเมือง   กาญจนบุรีแบ่งการปกครองออกเป็น ๑๓ อำเภอ  คือ อำเภอเมือง อำเภอบ่อพลอย อำเภอเลาขวัญ อำเภอพนมทวน อำเภอไทรโยค อำเภอสังขละบุรี อำเภอศรีสวัสดิ์ อำเภอท่ามะกา อำเภอท่าม่วง อำเภอทองผาภูมิ อำเภอด่านมะขามเตี้ย อำเภอหนองปรือ และอำเภอห้วยกระเจา

อาณาเขต

                ทิศเหนือ                                           ติดต่อกับจังหวัดอุทัยธานี จังหวัดตากและสหภาพเมียนม่าร์

                ทิศใต้                                 ติดต่อกับจังหวัดราชบุรีและจังหวัดนครปฐม

                ทิศตะวันออก                    ติดต่อกับจังหวัดสุพรรณบุรี 

                ทิศตะวันตก                       ติดต่อกับสหภาพเมียนม่าร์

การเดินทาง

v    รถยนต์  ไปตามถนนเพชรเกษมหรือไปตามถนนบรมราชชนนี ผ่านนครชัยศรี นครปฐม บ้านโป่ง ท่ามะกา ท่าม่วง ถึงจังหวัดกาญจนบุรี รวมระยะทาง ๑๒๙ กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่ง

v    รถโดยสารปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ รถปรับอากาศชั้นหนึ่ง (วิ่งสายใหม่เส้นถนนบรมราชชนนี-นครชัยศรี) ออกทุก ๒๐ นาที ตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐-๒๒.๓๐ น. รถปรับอากาศชั้นสองออกทุก ๒๐ นาที มีบริการ ๒ เส้นทางคือ เส้นทางสายเก่า ถนนเพชรเกษม-อ้อมใหญ่-นครชัยศรีและเส้นทางสายใหม่ ถนนบรมราชชนนี-นครชัยศรี  ตั้งแต่เวลา ๐๕.๑๐-๒๑.๐๐ น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๒ ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กาญจนบุรีทัวร์ โทร. ๐ ๒๔๓๕ ๕๐๑๒ หรือ www.transport.co.th

v    รถไฟ  ออกจากสถานีรถไฟบางกอกน้อย วันละ ๒ เที่ยว เวลา ๐๗.๔๐ น. และ ๑๓.๕๐ น. แวะจอดที่สถานีกาญจนบุรี สะพานข้ามแม่น้ำแคว ท่ากิเลน สถานีน้ำตก ใช้เวลาประมาณ ๔ ชั่วโมงครึ่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานีรถไฟบางกอกน้อย โทร. ๐ ๒๔๑๑ ๓๑๐๒

วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ มีรถไฟเที่ยวพิเศษ นำเที่ยวไปกลับภายในวันเดียว รายละเอียดสอบถามที่ การรถไฟแห่งประเทศไทยโทร. ๐ ๒๒๒๓ ๗๐๑๐, ๐ ๒๒๒๓ ๗๐๒๐ หรือ ๑๖๙๐ หรือ www.railway.co.th

การเดินทางภายในจังหวัด  

                สถานีขนส่งกาญจนบุรี ถนนแสงชูโต มีบริการรถโดยสารภายในจังหวัดที่ค่อนข้างสะดวก มีรถโดยสารไปยังอำเภอต่างๆ เช่น  อำเภอบ่อพลอย  อำเภอหนองปรือ อำเภอทองผาภูมิ และ อำเภอสังขละบุรี หรือเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเช่น น้ำตกเอราวัณ น้ำตกเขาพัง น้ำตกไทรโยคใหญ่ รายละเอียดสอบถามที่ สถานีขนส่งกาญจนบุรี โทร. ๐ ๓๔๕๑ ๑๑๘๒

 

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *