กองทุนสุขภาพ : สปส.เชื่อมระบบไอทีใช้สิทธิข้ามกองทุนได้

กองทุนสุขภาพ : สปส.เชื่อมระบบไอทีใช้สิทธิข้ามกองทุนได้

สปส.จัดทำระบบไอทีเชื่อมโยงข้อมูลผู้ประกันตนป่วยเป็น ‘โรคเอดส์-ไต’ เข้ากับกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เอื้อผู้ประกันตนออกจากกองทุนใช้สิทธิข้ามกองทุนได้ทันที

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 55 นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงกรณีวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ทั้ง 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนประกันสังคม กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและกองทุนสวัสดิการข้าราชการดำเนินการขยายสิทธิการรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์และไตเพื่อความเท่าเทียมกันทั้ง 3 กองทุน ว่า ทางสปส.ได้จัดทำระบบไอทีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นโรคเอดส์และไตเข้ากับระบบข้อมูลของกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อให้ผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นโรคเอดส์และไต ซึ่งออกจากกองทุนประกันสังคม เช่น กรณีผู้ประกันตนเกษียณอายุจากการทำงานในสถานประกอบการก็สามารถข้ามสิทธิไปใช้บริการรักษาพยาบาลกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้เลย

เลขาธิการสปส. ยังกล่าวถึงกรณีที่นายจ้างส่งเงินสมทบล่าช้า ทำให้ลูกจ้างไม่สามารถใช้สิทธิเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเครือข่ายประกันสังคมได้ว่า ปัญหานี้ไม่กระทบต่อการใช้สิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลของลูกจ้างเพราะนับตั้งแต่วันที่นายจ้างหักเงินเดือนลูกจ้างเพื่อส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ลูกจ้างก็สามารถใช้สิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลได้ยกเว้นกรณีลูกจ้างลาออกแล้วไม่ได้แจ้งต่อสปส. จะทำให้ส่งผลกระทบต่อการใช้สิทธิรักษาพยาบาลของลูกจ้าง

“นายจ้างมีหน้าที่จะต้องหักเงินเดือนลูกจ้าง และจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม หากนายจ้างไม่จ่ายก็ไม่กระทบ เพราะสปส.ให้สิทธิในการรักษาพยาบาลลูกจ้างอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม นายจ้างรายใดไม่จ่ายเงินสมทบประกันสังคมให้แก่ลูกจ้าง ทางสปส.จะไปเช็คบิลกับนายจ้างทีหลัง ซึ่งตามกฎหมายประกันสังคมมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ”

นายจีรศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า ส่วนกรณีพบเจ้าหน้าที่กองคลังของสปส.ทุจริตเงินเบิกค่ารักษาพยาบาล ในวงเงิน 500,000 บาทนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริง ทั้งนี้เบื้องต้นได้มีคำสั่งให้พนักงานคนดังกล่าวออกจากหน้าที่ไปปฏิบัติหน้าที่อื่นไว้ก่อน และได้แต่งตั้งนายอารักษ์ พรหมณี รองเลขาธิการ สปส.เป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนฯ ซึ่งระยะเวลาในการสอบสวนข้อเท็จจริงยังบอกไม่ได้ว่าจะสรุปได้เมื่อใด เพราะจะต้องขึ้นอยู่กับการสอบพยาน เนื่องจากพยานและคณะกรรมการฯมีเวลาว่างที่ไม่ตรงกัน ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการสอบสวนนานพอสมควร

ที่มา : คมชัดลึก

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *