กองทุนสุขภาพ : สปสช.เล็งปี’55ผ่าต้อกระจกคนชราเพิ่ม

กองทุนสุขภาพ : สปสช.เล็งปี’55ผ่าต้อกระจกคนชราเพิ่ม

ปี 55 สปสช.ตั้งเป้าผู้สูงอายุ 1 แสนราย ได้รับการผ่าตัดตาต้อกระจก เน้นเชิงรุกผู้ป่วย 3 จังหวัดชายแดนใต้ได้รับบริการมากขึ้น ตั้งเป้า 3 ปี จำนวน 9,999 ราย ใช้งบ 98 ล้านบาท

ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ในปี 2555 นี้ สปสช.ตั้งเป้าว่าจะผ่าตัดตาต้อกระจกในผู้สูงอายุ 100,000 ราย เพิ่มจากปี 2554 ที่ผ่าตัดตาต้อกระจกให้กับผู้สูงอายุ 80,000 ราย โดยการบริหารงบและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินจะมีการชดเชยค่าผ่าตัดข้างละ 7,000-9,000 บาท และค่าเลนส์ข้างละ 700 บาท หรือ 2,800 บาท ขึ้นอยู่กับประเภทของเลนส์ ซึ่งจะมีการติดตามประเมินผลโดยราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

เลขาธิการ สปสช. กล่าวต่อว่า โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะที่ผ่านมาเหตุการณ์ความไม่สงบส่งผลให้ผู้ป่วยในพื้นที่เข้าถึงการรักษาในอัตราที่ต่ำ ดังนั้นศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย บริษัท ทาสของแผ่นดิน จำกัด และ สปสช.ได้ร่วมกันในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ป่วยโรคต้อกระจกที่มีสิทธิ์ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ได้รับบริการผ่าตัดต้อกระจกและเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ภายใต้โครงการรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจกในพื้นที่พิเศษ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ตั้งเป้า 9,999 ราย ภายใน 3 ปี คาดว่าจะใช้งบประมาณ 98 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าบริการผ่าตัดข้างละ 7,000 บาท และค่าเลนส์แก้วตาเทียม 2,800 บาท

ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกระทรวงกลาโหมจะทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจัดบริการผ่าตัดในพื้นที่ ตลอดจนการดูแลความปลอดภัยของคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่และประชาชนที่เดินทางมาใช้บริการในโครงการผ่าตัดตาต้อกระจก ส่วน สปสช.จะสนับสนุนงบประมาณการชดเชยตามอัตราที่กำหนด ซึ่งวิธีการจ่ายเงินจะจ่ายชดเชยเป็นกรณีพิเศษจากระบบปกติ คือ จ่ายล่วงหน้าให้ รพ.ไปก่อน จากเดิมที่ผ่าตัดแล้วมาเบิกจ่าย

นพ.วินัยกล่าวต่ออีกว่า นอกจากนั้นยังมีการดำเนินการโครงการปลูกถ่ายกระจกตาภายใต้ความร่วมมือกับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ซึ่งปัจจุบันมีโรงพยาบาลที่สามารถให้การผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตาได้ 26 แห่ง แต่ยังมีปัญหาเรื่องการบริจาคกระจกตา เนื่องจากที่ผ่านมาอัตราการบริจาคอวัยวะในประเทศไทยมีไม่มากนัก ที่ผ่านมาในปี 2552-2554 มีผู้ป่วยระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตา จำนวน 205 ราย 213 ราย และ 392 ราย ขณะที่สถิติทั้งประเทศมีผู้จองดวงตาประมาณ 1,000 รายต่อปี แต่ดวงตาที่เก็บได้จากผู้บริจาคอวัยวะและเสียชีวิตประมาณ 450 รายต่อปี ดังนั้นผู้ป่วยจะมีระยะเวลารอคอย 3-4 ปี และปัจจุบันมีผู้ป่วยรอดวงตา 6,656 ราย สปสช.จึงได้สนับสนุนศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยในการดำเนินการดังกล่าว และสนับสนุนค่าจัดหา จัดเก็บและรักษามาตรฐานคุณภาพดวงตา ดวงตาละ 20,000 บาท.

ที่มา : ไทยโพสต์

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *