กองทุนสุขภาพ : สธ. เตรียมฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ให้กลุ่มเสี่ยงปีนี้ 3.55 ล้านคน เริ่มมิย.นี้

กองทุนสุขภาพ : สธ. เตรียมฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ให้กลุ่มเสี่ยงปีนี้ 3.55 ล้านคน เริ่มมิย.นี้

วันนี้ (16 พฤษภาคม 2555) ที่กรมควบคุมโรค นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายให้นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ คณะที่ปรึกษาทางวิชาการ และคณะทำงานโครงการให้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เพื่อเตรียมการวางแผนการบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ แก่ประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ในปี 2555

นายแพทย์ไพจิตร์กล่าวว่า นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้กระทรวงสาธารณสุขฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้ครอบคลุมกลุ่มเสี่ยงให้มากที่สุด เพื่อลดอัตราการป่วยและเสียชีวิตจากโรคนี้ โดยให้กรมควบคุมโรค และสปสช. จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ชนิดรวมป้องกันได้ 3 สายพันธุ์ คือ ชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1 หรือไวรัสไข้หวัด 2009 ชนิดเอ เอช 3 เอ็น 2 และชนิดบี ซึ่งเป็นเชื้อไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล จำนวน 3.55 ล้านโด๊ส เพื่อฉีดให้กลุ่มเสี่ยง 2 กลุ่มฟรี ได้แก่ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ให้การดูแลรักษาผู้เจ็บป่วย และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดสัตว์ปีก

และประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง 6 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตวายเรื้อรัง มะเร็งที่กำลังรับเคมีบำบัด เบาหวาน ธาลัสซีเมีย และภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมทั้งผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ผู้มีน้ำหนักตัวมากกว่า 100 กิโลกรัม ผู้พิการทางสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เด็กอายุ 6 เดือน – 2 ปี และหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป โดยจะเริ่มให้บริการพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 จนถึง 30 กันยายน 2555 ที่โรงพยาบาลของรัฐ และสถานบริการที่เข้าร่วมโครงการ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้วัคซีนจะมีมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาก็ตามก็ขอให้กลุ่มเสี่ยงดังกล่าวอย่านิ่งนอนใจให้รีบไปฉีดวัคซีนตามกำหนดแต่เนิ่นๆ เพื่อให้สามารถป้องกันโรคได้ทันท่วงที แต่ในกลุ่มผู้ป่วยที่โรคเรื้อรังเช่น โรคหัวใจหากโรคเดิมยังควบคุมไม่ได้ดีก็ไม่ควรรีบฉีดวัคซีนนัก ขอให้ปรึกษาแพทย์ที่รักษาเพื่อควบคุมอาการให้ดีที่ก่อนเริ่มฉีดวัคซีนเพื่อความปลอดภัยมากที่สุด

ด้านนายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการติดตามประเมินผลหลังฉีดวัคซีนให้กลุ่มเสี่ยง พบว่า ได้ผลดี วัคซีนมีความปลอดภัยสูง และบุคลากรการแพทย์ร้อยละ 70 บอกว่าป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ลดลง ส่วนในภาพรวมพบว่าจำนวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่และผู้เสียชีวิตลดลงอย่างชัดเจน จากข้อมูลสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค รายงานในปี 2552 พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 120,400 ราย เสียชีวิต 231 ราย ในปี 2553 มีผู้ป่วย 115,183 ราย เสียชีวิต 126 ราย ปี 2554 มีผู้ป่วย 56,766 ราย เสียชีวิต 8 ราย และในปี 2555 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 14 พฤษภาคม พบผู้ป่วย 11,380 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน หากประชาชนเปียกฝนขอให้รีบอาบน้ำ สระผม และเช็ดให้แห้งและใส่เสื้อผ้ารักษาร่างกายให้อบอุ่น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละประมาณ 30 นาที รับประทานผักและผลไม้ให้มากขึ้น เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงและเพิ่มภูมิต้านทานโรคให้แก่ร่างกาย กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และคาดหน้ากากอนามัยหากเป็นหวัดเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่คนอื่น หากมีไข้ต้องหยุดพักและรีบไปพบแพทย์ทันที รักษาตัวจนอาการหายดี

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *