กองทุนสุขภาพ : คสรท.หนุนระบบ ‘ประกันสังคมถ้วนหน้า’

กองทุนสุขภาพ : คสรท.หนุนระบบ ‘ประกันสังคมถ้วนหน้า’

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย หนุนประกันสังคมถ้วนหน้าดูแลแรงงานนอกระบบ ชี้จ่ายไหวแค่เดือนละ 100-200 บาท แนะแก้กฎหมายประกันสังคมขยายมาตรา 40 ดูแลครอบคลุม 5 กรณี ทุพพลภาพ ตาย คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร และชราภาพ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 55 น.ส.วิไลวรรณ แซ่เตีย รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) กล่าวถึงแนวคิดของกระทรวงแรงงานในการจัดทำระบบประกันสังคมถ้วนหน้า เพื่อส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบมีหลักประกันที่มั่นคงในชีวิตว่า จากที่เคยหารือกับกลุ่มแรงงานนอกระบบพบว่า แรงงานนอกระบบไม่มีกำลังจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมถ้วนหน้าได้ถึงเดือนละ 550 บาท ตามที่กระทรวงแรงงานคำนวณไว้ เพราะรายได้ไม่แน่นอนโดยสามารถจ่ายเงินสมทบได้แค่เดือนละ 100-200 บาทเท่านั้น และสิทธิประโยชน์ที่ต้องการมี 5 กรณี ได้แก่ ทุพพลภาพ ตาย คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร และชราภาพ ส่วนกรณีว่างงานไม่จำเป็นต้องใช้ และกรณีการรักษาพยาบาลเมื่อประสบเหตุอันตรายหรือเจ็บป่วย ก็มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคอยู่แล้ว

“หากกระทรวงแรงงานจะจัดทำประกันสังคมถ้วนหน้าให้แก่แรงงานนอกระบบไม่ควรจะตั้งกองทุนขึ้นมาใหม่ แต่ควรปรับปรุงกฎหมายประกันสังคมเพื่อขยายประกันสังคมมาตรา 40 ให้ครอบคลุมสิทธิประโยชน์ทั้ง 5 กรณีที่แรงงานนอกระบบต้องการ รวมทั้งกำหนดให้รัฐบาลจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม 50% และแรงงานนอกระบบจ่ายเอง 50% ในแต่ละเดือน ซึ่งร่างพ.ร.บ.ประกันสังคมฉบับประชาชนก็ได้เขียนเรื่องเหล่านี้เอาไว้ จึงอยากให้รัฐบาลผลักดันร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร พร้อมกันนี้ก็เร่งผลักดันร่างพ.ร.บ.ประกันสังคมฉบับกระทรวงแรงงานเข้าสู่สภาฯคู่ขนานกันไป เพื่อจะได้มีการตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญขึ้นมาพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกันสังคม หลังจากนั้นจะหยิบยกร่างพ.ร.บ.ประกันสังคมฉบับใดมาพิจารณาหรือนำเนื้อหาของ 2 ฉบับมารวมกันก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกมธ.เอง”

น.ส.วิไลวรรณ ยังกล่าวถึงกรณีนายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (รมว.รง.) มอบให้สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ไปจัดทำโครงการที่พักราคาถูกให้แก่แรงงานไทยในมาเก๊าโดยคิดค่าเช่าในอัตราที่เหมาะสมเพื่อเป็นรายได้เข้ากองทุนประกันสังคมว่า ตนเข้าใจถึงเจตนาที่ดีของรมว.แรงงาน แต่ไม่อยากให้นำเงินกองทุนประกันสังคมไปลงทุนในเรื่องนี้ ควรจะดำเนินการในรูปแบบของรัฐต่อรัฐและใช้งบประมาณรัฐเพราะการนำเงินกองทุนประกันสังคมมาใช้ หากลงทุนไปแล้วขาดทุน จะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพ-ของกองทุนประกันสังคม

“รมว.แรงงานและผู้บริหารกระทรวงแรงงานไม่ควรใช้อำนาจฝ่ายการเมืองและราชการมาตัดสินใจแทนผู้ประกันตน โดยไม่ได้ให้ผู้ประกันตนมีส่วนร่วมตัดสินใจใดๆ ทั้งนี้ จริงๆ แล้วกระทรวงแรงงานควรคิดที่จะนำเงินกองทุนประกันสังคมมาจัดทำโครงการสร้างบ้านพักราคาถูกให้แก่แรงงานไทยในประเทศไทยได้ผ่อนชำระเป็นรายเดือนโดยหักจากบัญชีเงินเดือนในลักษณะเดียวกับโครงการบ้านเอื้ออาทรมากกว่าจะนำเงินไปลงทุนทำโครงการที่พักในมาเก๊า เพื่อที่แรงงานไทยจะได้มีบ้านอยู่”

นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รมว.แรงงาน กล่าวว่า การที่ให้สปส.ไปจัดทำโครงการที่พักราคาถูกให้แก่แรงงานไทยในมาเก๊านั้น เมื่อตนเข้ามานั่งเป็นรมว.แรงงานก็อยากทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุด ซึ่งขอยืนยันว่าแนวคิดดังกล่าวตนเจตนาดีและบริสุทธ์ใจ อยากให้แรงงานไทยมีที่พักอาศัยราคาถูก ไม่ต้องอยู่กันอย่างแออัด และได้ให้สปส.ศึกษาการจัดทำโครงการให้รอบคอบและรัดกุมที่สุดเพื่อให้กองทุนประกันสังคมมีรายได้ที่แน่นอนและไม่กระทบต่อความมั่นคงของกองทุน ซึ่งรูปแบบการจัดทำโครงการมีหลากหลาย เช่น การเชิญชวนภาคเอกชน หรือธนาคารเข้าไปลงทุนร่วมกับสปส. อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปว่ารูปแบบโครงการจะเป็นอย่างไร

“วันนี้ต้องยอมรับว่า ด้านแรงงานนั้นไทยต้องแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน ผมมองถึงโอกาสเป็นหลักอย่างตลาดแรงงานด้านโรงแรมและมาเก๊าเปิดกว้างให้แก่คนไทยแล้ว ผมก็อยากหาที่พักดีๆและราคาถูกให้คนไทย อนาคตถ้าเด็กไทยเรียนจบด้านการโรงแรมแล้วโรงแรมในมาเก๊ารับเข้าทำงาน หรือได้ไปฝึกงานซึ่งในที่สุดโรงแรมก็อาจจะรับเข้าทำงานเลยก็ได้ พวกเขาจะได้มีที่พักดีๆ และราคาถูกมีเงินเหลือส่งกลับมาให้ครอบครัวที่เมืองไทย ทั้งนี้ เรื่องไหนที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกันตน ผมก็อยากทำทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นบ้านพักคนชราหรือโครงการบ้านพักราคาถูก”

ที่มา : คมชัดลึก

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *