กลโงชาวนา โดยพ่อค้าคนกลาง เกี่ยวกับตราชั่ง

กลโงชาวนา โดยพ่อค้าคนกลาง เกี่ยวกับตราชั่ง
• วันนี้(5กรกฎาคม 51) นายวิศรุต กระบวนสืบ พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า จังหวัดร้อยเอ็ด มีการควบคุมเครื่องชั่งตวงวัดเพื่อความเป็นธรรมกับผู้บริโภค มีการค้าภายในจังหวัด เป็นผู้ตรวจสอบดูแล เครื่องชั่งตวงวัดขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็กที่ทำการเคลื่อนย้ายไปได้ ร่วมทั้งเครื่องประเภท ถัง ลิตร หากพบผิดมาตรฐาน จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
• ขณะเดียวกันชาวนา ที่เป็นผู้ถูกผลกระทบโดยตรงกับเครื่องชั่งตวงวัดชนิดเคลื่อนที่ กล่าวว่า เราเป็นเพียงชาวนา จะสู้กลโกงของพ่อค้าคนกลางยากมาก เพราะพ่อค้าหัวใส จะใช้เครื่องตวงวัดที่แตกต่างกันคือ เครื่องช่างตวงวัดสำหรับซื้อสินค้าจากชาวนาเป็นอีกเครื่อง และเครื่องช่างตวงวัดสำหรับขายเป็นอีกเครื่อง สังเกตได้ยากมาก ที่เรียกว่าตราชั่งอ่อนคือใส่สินค้าน้อย สำหรับซื้อขายสินค้า ตราชั่งแข็งสำหรับซื้อสินค้า คือใส่สินค้ามาก
• มีผู้รู้หลายคนบอกว่า “นั่นเป็นกลโกงที่พาณิชย์จังหวัดจับได้ยากมาก” ผู้บริโภคสามารถแจ้งตำรวจจับกุมได้ พ่อค้าหัวใสใช้วิธีกลโกงคือ ตราชั่ง 60 กิโลกรัม ชนิดตั้ง เปลี่ยนหน้าปัดตัวเลขตราชั่งเป็น 35 กิโลกรัม ชั่งข้าว 35 กิโลกรัม นั่นหมายถึงในกระสอบมีข้าว 60 กิโลกรัม หรือตราชั่ง 15 กโลกรัม เปลี่ยนหน้าปัดเป็น 10 กิโลกรัม ชั่งสิ่งของเพื่อซื้อ 10 กิโลกรัมแต่ สินค้าที่ได้เท่ากับ 15 กิโลกรัม ส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าซื่อของเก่า เหล็กเส้น กระดาษ พลาสติกตามบ้านเรือนประชาชน
• นายวิศรุต กระบวนสืบ กล่าวว่า หากพบเห็นพฤติการณ์ดังกล่าวแจ้งตำรวจจับทันที่ เพราะเป็นการโกงประชาชน โดยตรง ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายพินิจ พิชยกัลป์ ให้ความสำคัญและห่วงใยเรื่องนี้อย่างมาก

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *