กลเม็ดหาลูกจ้างในฝัน

กลเม็ดหาลูกจ้างในฝัน
ปัญหาสำคัญข้อหนึ่งของผู้ประกอบการใหม่ ๆ คือ การหาลูกจ้างหรือพนักงานที่เหมาะสม โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจบริการ ซึ่งความสำเร็จของคุณจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้หากปราศจากพวกเขาเหล่านั้น
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคนมาทำงานควรเป็นอย่างไร เรามีแนวทางมาบอกให้คุณรู้
กำหนดความต้องการส่วนตัว
การว่าจ้างคนมาทำงาน นับเป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรเริ่มคิดนับตั้งแต่คุณตกลงใจได้เลยว่าจะประกอบธุรกิจอะไร โดยควรจะเริ่มจากมุมมองของคุณเองในสิ่งต่อไปนี้
– คิดถึงสิ่งที่คุณต้องการจะได้รับจากพวกเขาว่ามีอะไรบ้าง ความขยันขันแข็ง, ความอดทน หรือความคิดสร้างสรรค์
– ลิสต์คุณลักษณะของบุคคลที่จะตอบสนองการทำงานในธุรกิจของคุณได้ดี เช่น หากทำร้านอาหาร ก็ควรได้คนที่มีความรู้พื้นฐานในเรื่องอาหารบ้าง จะได้แนะนำลูกค้าได้ เป็นต้น
– คิดถึงแหล่งแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นบริษัทจัดหางาน หรือเว็บไซด์ต่างๆ
– อย่ามองข้ามคนใกล้ตัวอย่างสมาชิกในครอบครัว เพราะบุคคลเหล่านี้จะทำงานให้คุณอย่างเต็มที่ และซื่อสัตย์ยิ่งกว่าใคร
– คิดถึงกลุ่มแรงงานที่คนอื่น ๆ อาจมองข้าม แต่อาจมีประโยชน์ในธุรกิจของคุณ เช่น กลุ่มคนที่เกษียณ หรือนักเรียนนักศึกษา เพราะคุณจะได้คนที่มีคุณภาพมาร่วมงาน โดยจ่ายค่าแรงน้อยกว่าได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ขึ้นกับรูปแบบธุรกิจเป็นสำคัญ
รู้ความต้องการของลูกค้า
ความต้องการของกลุ่มลูกค้า คือ สิ่งที่คุณต้องคิดถึงในประเด็นถัดมา เพราะพวกเขาเหล่านี้เองที่จะเข้ามารับบริการจากคนที่คุณกำลังจะรับเข้ามาทำงาน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมีคุณสมบัติอยู่ 5 ประการที่ลูกค้ามักมองหาจากพนักงานของคุณ นั่นคือ
1. มีความรู้ความเข้าใจในตัวสินค้า และบริการอย่างดี ไม่ใช่ว่าถามอะไรก็ไม่รู้เรื่อง ต้องวิ่งไปถามผู้จัดการยันเต
2. มีความสามารถในการนำเสนอสินค้า และบริการนั้น ๆ พูดง่าย ๆ คือ มีวิธีที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าสินค้าของคุณน่าสนใจพอที่จะหยุดดู จนถึงซื้อหาสินค้าและบริการได้
3. มีความสุภาพ เคารพนบนอบ ไม่ใช่ว่าพอเห็นแต่งตัวธรรมดา ๆ ก็แสดงกิริยาดูถูกใส่
4. ซื่อสัตย์ ว่ากันตั้งแต่เวลาแนะนำสินค้ากันเลยทีเดียว ว่าไม่ควรกล่าวเกินจริง หลอกให้ลูกค้าหลงเชื่อ เพราะทำแบบนี้คงขายได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น ดีไม่ดี ปลาเน่าตัวเดียวจะทำให้เสียชื่อเสียงไปทั้งบริษัทได้
5. จริงใจ ไม่ใช่ต่อหน้าพูดจาเสียหวาน พอเดินลับหลังไปแค่ 3 ก้าว เก็บเอาลูกค้ามานินทา อย่างนี้ถือว่าใช้ไม่ได้
คนแบบไหนที่จะมีคุณสมบัติเหล่านี้
ดู ๆ แล้วคุณอาจจะเริ่มท้อใจ คุณสมบัติเพียบพร้อมขนาดนี้ จะไปสรรหาได้จากไหน ไม่ยากเลยหากคุณมองหาคนที่มีในสิ่งเหล่านี้
– รักในสิ่งที่ตัวเองทำ
– เรียนรู้เร็ว และใฝ่ใจในการหาความรู้ใหม่ ๆ
– มองโลกและบุคคลอื่นในแง่ดี
– ชอบทำงานกับผู้คน และรู้วิธีการปฎิบัติต่อผู้อื่นอย่างดี
– มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น ทั้งลูกค้า และเพื่อนพนักงาน
– มีความทะเยอทะยานและความฝันที่จะก้าวหน้าในอาชีพ
เตรียมพร้อม ก่อนเปิดตัวบริษัท
เมื่อสามารถระบุคุณสมบัติของพนักงานได้แล้ว นี่คือหลักในการดูแลจัดการกับทรัพยากรบุคคลของคุณ เพื่อให้พร้อมที่สุดสำหรับการเปิดตัวบริษัท และสินค้าใหม่ของคุณ
– กำหนดตำแหน่งงานที่จำเป็นต้องว่าจ้าง
– ร่างสัญญาว่าจ้างให้เรียบร้อย โดยควรระบุโครงสร้างเงินเดือน และสวัสดิการไว้ด้วย
– ระบุรายละเอียดของงานในทุกตำแหน่ง (รวมถึงในตำแหน่งของคุณด้วย) และอย่าลืมระบุทักษะความสามารถพิเศษที่ควรมีในตำแหน่งงานนั้นๆ
– กำหนดตารางเวลาสำหรับการประชุมคณะผู้ร่วมทำงาน เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับรายละเอียดของสินค้า, เทคนิคการขาย และการบริการลูกค้า ฯลฯ เพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกันแต่ต้น
– กำหนดนโยบาย และขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าไว้ให้ชัดเจน จดจำไว้เลยว่าในการทำการตลาดให้ได้ผลดี คุณต้องพึ่งพาฟีดแบ็คจากลูกค้าอย่างมาก ดังนั้น จงดูแลลูกค้าเหล่านี้ให้ดีที่สุด
– จัดหาอุปกรณ์ในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าให้พร้อม และรอบด้านที่สุด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของคุณ ( เช่น โทรศัพท์, แฟ็กซ์, อีเมล์ ฯลฯ ที่คุณคิดว่าจำเป็น)
– มองหาคนที่มีทักษะ และความสามารถใหม่ๆ ที่จำเป็นเข้ามาร่วมงานอย่างต่อเนื่อง จะทำให้ทีมงานของคุณมีการพัฒนา ไม่ตกยุค
– สร้างแรงจูงใจในการทำงานเป็นทีมให้กับพนักงาน เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *