กลยุทธ์การบริหารคนแบบคิดนอกกรอบ

กลยุทธ์การบริหารคนแบบคิดนอกกรอบ

กระแสการคิดนอกกรอบเริ่มมาแรงแซงการคิดแบบเดิมๆและเริ่มทิ้งห่างความคิดแบบเดิมมากยิ่งขึ้น ถ้ามองภาพระหว่างองค์กร องค์กรที่คิดแบบเดิมๆก็จะถูกทิ้งห่างไปหลายช่วงตัว ถ้ามองในแง่ของหน่วยงานต่างๆภายในองค์กร หน่วยงานด้านการตลาด การพัฒนาธุรกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ขององค์กรก็ค่อยๆทิ้งห่างหน่วยงานสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นงานบุคคล งานบัญชี งานจัดซื้อ งานธุรกการ ฯลฯ
ถ้าเราปล่อยให้เกิดช่องว่างระหว่างแนวคิดและสไตล์การทำงานของแต่ละหน่วยงาน ห่างกันมากขึ้นเท่าไหร่ คิดว่าวันหนึ่งปัญหาต่างๆก็เกิดตามมาอย่างแน่นอน เช่น ฝ่ายการตลาดคิดออกนอกกรอบไปถึงไหนต่อไหนแล้ว แต่พอนำเอาแนวคิดเหล่านั้นคุยกับทางฝ่ายผลิต(โรงงาน) เหมือนกับอยู่กันคนละโลก คุยกันไม่รู้เรื่องเพราะฝ่ายหนึ่งหลุดโลก แต่อีกฝ่ายหนึ่งยังอยู่ในโลกแคบๆ การตลาดก็บอกว่าฝ่ายผลิตคิดล้าหลัง ฝ่ายผลิตก็บอกว่าการตลาดเป็นพวกเพ้อฝันไม่อยู่ในโลกของความจริง จริงๆแล้วไม่มีฝ่ายไหนผิดหรอกครับ เพราะแต่ละฝ่ายก็จะมีบทบาทหน้าที่ไม่เหมือนกัน จะให้ฝ่ายผลิตคิดและทำเหมือนการตลาดทุกอย่างก็คงไปไม่รอดหรือจะให้การตลาดคิดแบบคนฝ่ายผลิตก็คงขายไม่ออก ประเด็นสำคัญคือทำอย่างไรให้แต่ละฝ่ายเกาะติดกระแสการคิดนอกกรอบแต่อยู่ในขอบเขตของความเป็นไปได้และเหมาะสมกับแต่ละสายงาน
ประเด็นที่อยากจะเขียนจริงๆวันนี้คือ การคิดนอกกรอบเพื่อการกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารคน ขอออกตัวตรงนี้ก่อนนะครับว่าทั้งหมดที่จะนำเสนอต่อไปนี้เป็นเพียง “ การคิด ” นอกกรอบ ยังไม่ถึงขั้น “ ทำ ” นอกกรอบนะครับ ผมคิดว่าถ้าเราจะคิดนอกกรอบเกี่ยวกับการบริหารคนในองค์กร น่าจะมีแนวทางในการบริหารที่แตกต่างไปจากเดิม
ที่เขียนมาทั้งหมดนี้ เป็นเพียงการคิด(เล่นๆ)ของผู้เขียนคนเดียวนะครับ วัตถุประสงค์ที่เขียนประเด็นนี้ขึ้นมาไม่ต้องการบอกว่าควรจะทำแบบที่ผมคิด แต่ต้องการกระตุ้นให้คนที่ทำงานด้านการบริหารคนได้ฉุกคิดว่าในปัจจุบันและอนาคตองค์กรเริ่มคิดนอกกรอบ หน่วยงานในองค์กรเริ่มออกนอกกรอบ แล้วเราในฐานะนักบริหารคนมืออาชีพจะไม่ลองซ้อมคิดนอกกรอบไว้บ้างเชียวหรือ เพราะในอนาคตเราอาจจะต้องกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารคนที่แตกต่างจากคนอื่นก็ได้ ดังนั้น การ(ซ้อม)คิดนอกกรอบจึงน่าจะเป็นทางเลือก(ในปัจจุบัน) และอาจจะเป็นทางออก(ในอนาคต)สำหรับการบริหารคนอย่างมืออาชีพ

ที่มา : www.hrcenter.co.th

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *