กรุงไทยเตือนผู้กู้ยืมเงินกยศ. ระวังมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงิน

กรุงไทยเตือนผู้กู้ยืมเงินกยศ. ระวังมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงิน
Monday, 30 June 2008 07:54 — การเงิน ลงทุน หุ้น
ธนาคารกรุงไทยเตือนผู้กู้ยืมเงินกยศ.อย่างหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพ แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารโทรศัพท์ทวงเงิน ยืนยันไม่มีนโยบายส่งคนรับชำระหนี้นอกสถานที่ ขยายเวลารับชำระหนี้ถึง 7 กรกฎาคมนี้
นายบุญชัย ศศิวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้มีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างส่งจดหมายทวงหนี้ไปยังผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ให้โอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของมิจฉาชีพ และหากไม่ดำเนินการจะมีหมายศาลส่งไปที่บ้าน เพื่อดำเนินคดีกับผู้กู้ นอกจากนี้ ยังแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารโทรศัพท์ไปยังผู้กู้เพื่อแจ้งยอดหนี้ที่ค้างชำระ และให้บริการรับชำระหนี้ถึงบ้าน โดยยกเว้นดอกเบี้ยและเบี้ยปรับให้นั้น ธนาคารขอยืนยันว่าไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรศัพท์ไปทวงหนี้ หรือไปรับชำระหนี้นอกสถานที่
“ธนาคารรับชำระคืนหนี้ กยศ.โดยการหักบัญชี และชำระผ่านเคาน์เตอร์สาขากว่า 780 แห่งทั่วประเทศเท่านั้น ดังนั้น หากผู้กู้ได้รับจดหมาย หรือมีผู้แอบอ้างโทรศัพท์ไปทวงหนี้ ขอให้ผู้กู้อย่างหลงเชื่อ”
สำหรับผู้ที่ต้องชำระคืนหนี้ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม สามารถใช้บริการในวันหยุดทำการได้ที่สาขาที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า และสาขาที่เปิดทำการ 7 วัน จำนวน 138 สาขาทั่วประเทศ นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้กู้ ธนาคารยังได้ขยายเวลาการรับชำระคืนหนี้ไปจนถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2551
ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรุงไทยโฟน 1551 Help Desk หมายเลข 0-2208-8699 หรือตรวจสอบยอดหนี้ที่ต้องชำระได้ทาง www.studentloan.ktb.co.th E-mail Address : gsl@ktb.co.th การสอบถามข้อมูลใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักในการทำรายการ
ฝ่ายสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์
โทร. 0-2208-4174-7

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *