กระตุ้นคนเมือง ตระหนักภัย หัวใจขาดเลือด-สมองตีบตัน

กระตุ้นคนเมือง ตระหนักภัย หัวใจขาดเลือด-สมองตีบตัน

นพ.ยรรยง – ศ.นพ.เกียรติชัย

คนเมืองเผชิญภาวะหัวใจขาดเลือด-สมองตีบตัน อาจเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นภายใน 4-5 นาทีได้ …

โรคภัยไข้เจ็บยุคนี้จู่โจมถึงแก่ชีวิตอย่างรวดเร็วจริงๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนเมืองหลวงที่มักเจอกับโรคหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมอง ความรวดเร็วในการเข้าถึงการรักษา และได้รับการรักษาโดยทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง จึงเป็นกุญแจสำคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วย

ศ.นพ.เกียรติชัย ภูริปัญโญ ผอ.ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลเวชธานี เผยถึงผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน หรือ Heart Attack ว่าเกิดจากหลอดเลือดแดงมีการตีบตัน ซึ่งหากตีบแคบมากหรือมีลิ่มเลือดไปอุดตัน 100% ในทันที จะทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย ถ้าไม่ได้รับการรักษาภายใน 4-5 นาทีหัวใจจะหยุดเต้น ทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่า 50% ยิ่งได้รับการรักษาเร็วเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสรอดชีวิตสูงขึ้นเท่านั้น

สำหรับกลุ่มโรคหลอดเลือดสมองตีบ ตัน หรือ Stroke เป็นอีกหนึ่งโรคที่คุกคามคนเมืองอย่างหนัก นพ.ยรรยง ทองเจริญ ผอ.ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลเวชธานี บอกถึงโรคนี้ว่าเกิดจากภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยง เพราะมีการอุดตันของเส้นเลือดที่นำเลือดไปเลี้ยงสมอง ผู้ป่วยจะมีอาการต่างๆ เช่น ตาพร่ามัว มองเห็นภาพซ้อน เวียนศีรษะ มุมปากตก ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด หรือพูดลำบาก เดินเซ มีอาการแขนขาอ่อนแรงร่วมด้วย ชาครึ่งซีก บางครั้งปวดศีรษะรุนแรง อาการเหล่านี้มักเกิดในกลุ่มวัยกลางคนขึ้นไป และกลุ่มที่มีความเสี่ยง เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจเต้นผิดปกติ ไขมันในเลือดสูง ส่วนสาเหตุที่ทำให้หลอดเลือดสมองเกิดการอุดตัน มาจากการที่มีไขมันไปเกาะด้านในผนังหลอดเลือดสมอง ทำให้เกิดการตีบของเส้นเลือด หรือมีลิ่มเลือดแข็งตัวขนาดเล็กเกาะที่ลิ้นหัวใจและผนังหัวใจหลุดไปตามกระแสเลือด ไปอุดตันหลอดเลือดในสมอง

ดังนั้น เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงภัยจากโรคหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลเวชธานี จึงจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เผยกุญแจช่วยชีวิตผู้ป่วยวิกฤตหัวใจสมอง” โดยเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ร่วมกันเผยถึงความรุนแรงของ 2 โรคร้าย พร้อมเวิร์กช็อปการช่วยผู้ป่วยที่หมดสติในภาวะวิกฤติให้รอดชีวิตก่อนถึงมือแพทย์ ในวันเสาร์ที่ 28 พ.ย. เวลา 09.00-12.00 น. ชั้น 8 อาคาร 2 โรงพยาบาลเวชธานี.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *