กรมขนส่งคุมรถตู้ ย้ำอายุเก่าเกิน10ปี ห้ามวิ่งรับโดยสาร

กรมขนส่งคุมรถตู้ ย้ำอายุเก่าเกิน10ปี ห้ามวิ่งรับโดยสาร
วันที่ : 30/05/2010

แนวหน้า : แนวหน้า : นายชัยรัตน์ สงวนชื่อ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนนี้ เป็นต้นไป เจ้าของรถตู้โดยสารประจำทางที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี นับจากวันจดทะเบียนครั้งแรก จะต้องจัดหารถคันใหม่ มาจดทะเบียนทดแทนคันเดิม โดยรถคันที่นำมาทดแทนต้องเป็นรถใหม่ หรือรถที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 2 ปี และ เป็นรถตู้หลังคาสูงและใช้ก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) เป็นเชื้อเพลิง อย่างไรก็ดี รถตู้โดยสารที่จดทะเบียนใช้งานอยู่ในจังหวัดที่ไม่มีสถานีบริการ ก๊าซ CNG สามารถยื่นเรื่องต่อนายทะเบียนเพื่อขอผ่อนผันการใช้ก๊าซ CNG เป็นเชื้อเพลิงได้

ปัจจุบันมีรถตู้โดยสารประจำทาง มาตรฐาน 2 (จ)ให้บริการประชาชน อยู่ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 9,460 คัน (ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2553) จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 6,862 คัน และในส่วนภูมิภาคอีก 2,598 คัน โดยมีบางส่วนที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า 10 ปี

“กรมการขนส่งทางบก ขอยืนยันว่าจะไม่มีการผ่อนผันการดำเนินการตามมาตรการกำหนดอายุรถตู้โดยเด็ดขาด ซึ่งมาตรการนี้เป็นการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้โดยสาร ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ ” นายชัยรัตน์ กล่าว

…………………….
ที่มา : แนวหน้า

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *