Tagged: Twitter

Twitter worm spreading malicious goo.gl links? 0

Twitter worm spreading malicious goo.gl links?

Twitter worm spreading malicious goo.gl links? พบการแพร่กระจาย Worm บน Twitter โดยเป็นการ Tweet Shortened Link “goo.gl” เมื่อคลิกแล้วจะถูก redirect ไปยังเว็ปที่ถูกโจมตีและฝังไฟล์ที่อันตรายเอาไว้( exe, php ) นอกจากนั้นยังทำการ retweet ลิงค์นี้ออกไปอีกบนหน้าของ Twitter ส่งผลให้มีผู้ติด Worm ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก A new Twitter worm seems to...

Twitter อัพเดตแอพบน Android 0

Twitter อัพเดตแอพบน Android

เมื่อวันพุธที่ผ่านมาทาง Twitter ได้ประกาศออกเวอร์ชันอัพเดตของแอพพลิเคชันบน Android โดยได้เพิ่มเติมคุณสมบัติใหม่ของการทำงานที่มีอยู่ในแพลตฟอร์มอื่นๆ ก่อนหน้านี้แล้ว อีกทั้งยังเพิ่มความเร็วของการทำงานให้กับแอพฯเวอร์ชันใหม่นี้ด้วย สำหรับ Twitter app บน Android เวอร์ชันล่าสุดจะมีการเพิ่มหน้ารายละเอียดของข้อความที่ tweet ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ด้วยการคลิกแต่ละทวีตได้เลย โดยคุณสมบัติการทำงานนี้จะมีอยู่แล้วใน Twitter บน iPhone, iPad และ Windows Phone ผลลัพธ์ก็คือ มันทำให้ผู้ใช้สะดวกกว่าเดิมในการที่จะคลิกบนลิงค์ต่างๆ Reply หรือ RT ตลอดจน Favorite แต่ละทวีตได้ทันที นอกจากจะเพิ่มความสะดวกในการใช้งานแล้ว Twitter app...

ผู้ใช้ทวิตเตอร์ระวัง”ฟิชชิ่ง” 0

ผู้ใช้ทวิตเตอร์ระวัง”ฟิชชิ่ง”

ผู้ใช้ทวิตเตอร์ระวัง”ฟิชชิ่ง” สรุปย่อ(เพิ่มเติม): ในส่วนของข่าวลักษณะที่เป็นฟิชชิ่งของเว็ป Twitter นี้พบบ่อยมากและมีลักษณะการโจมตีที่คล้ายๆกัน เนื่องด้วยความนิยมในการใช้ social network ที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้เหล่า Hacker เบี่ยงเบนเป้ามาโจมตีผู้ใช้งานที่เป็น End User เพราะง่ายและมีความระวังในเรื่องของความปลอดภัยน้อยมากที่สุด ด้วยเทคนิค social engineering ในการหลอกให้ผู้ใช้งานกรอก Username และ Password สิ่งควรระมัดระวังอย่างยิ่ง คือการสังเกตุ URL นั้นใช่เว็ปจริงหรือไม่ และเพิ่มความระมัดระวังในการใช้งาน social network ให้มากขึ้น จะช่วยทำให้คุณมีความปลอดภัยในการใช้งานมากขึ้นด้วยเช่นกัน (สามารถชมวีดีโอสาธิตการฟิชชิ่งได้จากลิงค์ของเว็ปที่มาของข่าว) อ้างอิงจากทวีต @chanya_nit...

Twitter Major Password Reset After Phishing Attack 0

Twitter Major Password Reset After Phishing Attack

Twitter Major Password Reset After Phishing Attack หลังจากที่ Twitter โดน Phishing ไปเมื่อ 5 วันที่แล้วทาง Twitter ได้แจ้งให้ผู้ใช้ทำการ Reset password โดยด่วนและไม่ควรใช้ Password ที่มีรูปแบบเดียวกันหมดกับทุก Web-site ดังรายละเอียด Twitter has come under attack fairly frequently in recent months, which...