Stopwatch Marketing การตลาดหยุดเวลา รศ. ดร. ธีรยุส วัฒนาศุภโชค Stopwatch Marketing คือ แนวคิดการตลาดแนวใหม่ที่เพิ่งออกมาสู่สายตานักกลยุทธ์สดๆ ร้อนๆ ทีเดียวครับ จากนักคิดชื่อ คุณจอห์น โรเซ่น ซึ่งน่าสนใจมาก และเป็นการทำความเข้าใจลูกค้าในอีกมุมมองหนึ่ง ที่จะทำให้กิจการสามารถปรับกลยุทธ์รับมือกับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ถึงอกถึงใจผู้บริโภคเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ ตามแนวคิดนี้ ได้แบ่งลูกค้าออกมาเป็น 4 กลุ่มหลัก อันประกอบไปด้วย กลุ่มแรก คือ ลูกค้าที่มีพฤติกรรมซื้อแบบความอดทนต่ำ