Tag: 06 สังคม

จน-ไม่ได้เรียน-เครียด-ฆ่าตัวตาย

จน-ไม่ได้เรียน-เครียด-ฆ่าตัวตาย • คุณภาพชีวิต ปัญหาใหญ่ที่ต้องรีบเยียวยาแก้ไข เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเงินคงคลังที่น้อยลง การขาดสภาพคล่องเงินหมุนเวียนภายในประเทศ และเรื่องที่รัฐบาลประกาศให้ค่าเงินบาทลอยตัว ประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ ส่งผลทำให้สินค้าอุปโภค-บริโภคต่างพากันถีบตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระทบต่อการดำรงชีพของประชาชนทำให้เกิดความเครียดร้อนอย่างหนัก ซึ่งความ เครียดที่เกิดขึ้นจะมาก-น้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับสภาพของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ปัญหาด้านความเครียดบางครั้งอาจส่งผลไปถึงการตัดสินใจ “ฆ่าตัวตาย” โดยมีสาเหตุไม่ต่างอะไรไปจากที่ผ่านมา ซึ่งปัญหายอดนิยมการตัดสินใจลาโลกส่วนใหญ่จะมาจากเรื่องความรัก การเรียน น้อยใจครอบครัว หรือหลายสาเหตุผสมผสานรวมกัน จนกลายเป็นว่ามีเรื่องหนึ่งเรื่องใดทำหน้าที่ “ฟางเส้นสุดท้าย” ทำให้ชีวิตต้องจากไปอย่างน่าเสียดาย ล่าสุดสังคมไทยต้อง
Read More

ความสุขในสังคม

ความสุขในสังคม มองมุมใหม่ : รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ กรุงเทพธุรกิจ วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2550 สองสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้นำท่านผู้อ่านไปพบกับเรื่องของความเสี่ยงทางกลยุทธ์ สัปดาห์นี้ขอพาท่านผู้อ่านมาพบกับเรื่องของ ความสุข (Happiness) กันบ้างนะครับ ในช่วงสี่ห้าเดือนที่ผ่านมาเมืองไทยเราเริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องของความสุขกันมากขึ้น ผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆ ท่านก็เริ่มพูดถึงการสร้างความสุขในบ้านเมืองกันมากกว่าการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว ประจวบกับในสิ้นปีที่ผ่านมาผมได้ซื้อหนังสือเกี่ยวกับความสุขมาสองเล่มครับ เล่มแรกชื่อ Happiness (จากศูนย์หนังสือจุฬาฯ) เล่มที่สองชื่อ Stumbling on Happiness (จากเอเซียบุคส์)
Read More

สังคมแห่งความสุข

สังคมแห่งความสุข มองมุมใหม่ : รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ กรุงเทพธุรกิจ วันอังคารที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2550 เมื่อประมาณเดือนที่แล้วได้เคยเขียนเกี่ยวกับเรื่องความสุขในสังคมและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขของสังคมขึ้นไว้สามสี่ตอน ซึ่งตอนแรกก็ว่าจะพอสักพักเกี่ยวกับเรื่องของความสุขในสังคมนะครับ แต่ดูเหมือนบรรยากาศต่างๆ ในประเทศในปัจจุบัน จะไม่เอื้อให้ประชาชนมีความสุขเท่าใด ก็เลยอยากจะกลับมาเขียนเรื่องเกี่ยวกับสังคมแห่งความสุขอีกครั้ง เผื่อท่านผู้อ่านจะได้นำไปปรับใช้กันบ้าง โดยเนื้อหาส่วนใหญ่นั้นผมนำมาจากหนังสือชื่อ Happiness เขียนโดย Richard Layard ซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเขาจะมองภาพที่ค่อนข้างเป็นมหภาคเหมือนกับนักเศรษฐศาสตร์โดยทั่วไป ประเด็นแรกที่น่าสนใจก็คือความสุขของประชาชนในประเทศ ควรจะเป็นเป้าหมายสูงสุดของผู้บริหารประเทศหรือไม่? ซึ่งก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับ
Read More

จับตา ‘สื่อไม่เหมาะสม’ ในสังคม

จับตา ‘สื่อไม่เหมาะสม’ ในสังคม • คุณภาพชีวิต 6 องค์กรรัฐร่วมมือปกป้องจริงจัง นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด และกรมศิลปากร จัดระดับความเหมาะสมของสื่อสิ่งพิมพ์ โดยตั้งแนวทางการแก้ไขปัญหา จำนวน 5 มาตรการ ให้มีการดำเนินการอย่างจริงจัง คือ 1. ขอความร่วมมือร้านจำหน่ายหนังสือ ให้จัดวางที่จำหน่ายหนังสือเฉพาะที่ ห่างจากสายตาเด็กและเยาวชน จำหน่ายเฉพาะผู้ใหญ่หรือวัยที่เหมาะสม 2.
Read More

5 วิธีพัฒนาอารมณ์ให้เข้าสังคมได้

5 วิธีพัฒนาอารมณ์ให้เข้าสังคมได้ • คุณภาพชีวิต • เรื่องเด่น เน้นรู้จักตัวเอง ยอมรับผู้อื่น ในทางจิตวิทยาเชื่อว่า อีคิวหรือความฉลาดทางอารมณ์เป็นสิ่งที่พัฒนาได้ แดเนียล โกลแมน ผู้เขียนเรื่อง ความฉลาดทางอารมณ์ เสนอแนะวิธีการพัฒนาอารมณ์ไว้ 5 ประการ ดังนี้ 1. รู้จักอารมณ์ตนเอง การรู้จักอารมณ์ตนเอง จะเป็นพื้นฐานในการควบคุมอารมณ์เพื่อแสดงออกอย่างเหมาะสม การรู้จักอารมณ์ตนเองก็คือการรู้ตัว หรือการมีสติในทรรศนะของพุทธศาสนานั่นเอง ปกติเมื่อเราเกิดอารมณ์ใดๆ ขึ้นมา เราจะตกอยู่ในภาวะใดภาวะหนึ่งใน 3
Read More

เด็กช้ำง่าย หน่ายสังคม

เด็กช้ำง่าย หน่ายสังคม   วันที่ : 00 00 543 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ :             ปัจจุบันสภาพสังคมโดยเฉพาะสังคมเมืองที่ผู้คนต่างดิ้นรนแข่งขันกันในทุกด้าน ส่งผลให้เด็กและเยาวชนยุคใหม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านลบและด้านบวกที่น่าจับตามอง การเปลี่ยนแปลงด้านดีได้แก่ มีความมั่นใจในตนเอง กล้าคิดกล้าทำมากกว่าแต่ก่อน ขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงด้านลบที่มักจะได้ยิน เช่น เด็กรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจผู้อื่นและสังคมเท่าที่ควร ขาดความไม่รับผิดชอบ ไม่หนักเอาเบาสู้ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ลดลง นิยมความบันเทิงมากกว่าสาระความรู้ เป็นต้น ในต่างประเทศได้เกิดสภาพดังกล่าวเช่นกัน อาทิ  
Read More

แบบอย่างสตรีสร้างสรรค์สังคม

แบบอย่างสตรีสร้างสรรค์สังคม   วันที่ : 4 กันยายน 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : Hi-Class                ผู้หญิง กับ บทบาทของความเป็น ‘แม่’ นั้นมักเป็นสิ่งที่มาควบคู่กัน ไม่ใช่เรื่องแปลก แต่ผู้หญิงที่ทำหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน ในบทบาทต่าง ๆ ทั้งภรรยา แม่ ทำงานนอกบ้าน รวมทั้งสามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวอย่างเต็มที่ เพื่อมีส่วนเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น ยังคงมีจำนวนไม่มากนัก             
Read More

จิตสาธารณะเพื่อสร้างสรรค์สังคม

จิตสาธารณะเพื่อสร้างสรรค์สังคม   วันที่ : 1 ธันวาคม 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : Hi-Class            “หากทุกสถานที่ในสังคมมีเส้นใยแห่งความรักและความผูกพัน ทำหน้าที่ถักทอและร้อยประสานหัวใจของทุกคนไว้ สังคมนั้นจะไม่มีแม้แต่คนเดียวที่ถูกทอดทิ้งอย่างโดดเดี่ยวให้เผชิญความทุกข์ยากเพียงลำพัง”  (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์จากหนังสือข้อคิดเพื่อความรัก)            คนเรามีเวลาจำกัด เราหายใจเข้าครั้งหนึ่ง เวลาของชีวิตเราย่อมลดลงไปหนึ่งวินาที เราหายใจออกครั้งหนึ่ง เวลาของชีวิตก็ลดลงไปอีกวินาทีหนึ่ง เวลาของชีวิตลดลงไปเรื่อย ๆ          คำถามที่น่าสนใจ…เราทั้งหลายจะใช้ชีวิตอย่างรู้คุณค่าได้อย่างไร?         
Read More