Tagged: การผลิต

Productivity Facilitator: Show Case 0

Productivity Facilitator: Show Case

Productivity Facilitator: Show Case โครงการสร้างบุคลากรด้านการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพภายในองค์กร (Productivity Facilitator) ปี พ.ศ. 2551 ได้ปิดลงไปอย่างสวยงามด้วยผลสำเร็จขององค์กรต้นแบบทั้ง 20 องค์กร และมีการเปิดโครงการใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2552 ตามมาติด ๆ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง ฉบับนี้ขอเริ่ม Show case ด้วย องค์กรต้นแบบดีเด่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งได้รับรางวัลทีมงานดีเด่นพ่วงไปด้วย สมกับความมุ่งมั่นตั้งใจของทีมงานที่ฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ นานา มาเป็นระยะเวลาไม่น้อย บริษัท ซี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด...

การฝึกอบรมที่เน้นสำหรับผู้บริหารระดับกลาง 0

การฝึกอบรมที่เน้นสำหรับผู้บริหารระดับกลาง

การฝึกอบรมที่เน้นสำหรับผู้บริหารระดับกลาง การทำให้ลีนใช้ได้ผลสำหรับคุณ AMCมีการสนับสนุนสี่ระดับสำหรับการแปลงสภาพองค์กรสู่ลีน การให้คำปรึกษาแบบติดตามใกล้ชิดกับทีมนำบริษัท การฝึกอบรมผู้บริหารระดับกลาง การฝึกอบรมผู้นำโครงการลีนและการรับรอง การฝึกอบรมสมาชิกของทีมไคเซ็นในระดับพนักงาน คุ้นหูใช่หรือไม่ ในฐานะผู้บริหารระดับสูง คุณได้เตรียมความพร้อมของตัวเอง ผู้นำโครงการลีนมีอยู่แล้วและพร้อมที่จะช่วยเหลือ และคุณทราบดีว่าพนักงานในส่วนผลิตสามารถทำงานสำเร็จได้ถ้าได้รับการควบคุมดูแลแนะนำอย่างถูกต้องเหมาะสม คุณพร้อมที่จะใช้ความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์กับเทคนิคในการบริหารกระบวนการผลิต คุณจะเริ่มรับรู้อย่างช้าๆ ว่าไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงใดๆ การริเริ่มลีนกับเทคนิคในการบริหารกระบวนการผลิตไม่มีความคืบหน้า ผลกำไรขาดทุนไม่ได้ดีขึ้นอย่างที่คุณอยากให้เป็น ทั้งที่คุณก็ทราบดีว่าผู้บริหารระดับกลางกำลังง่วนหาทางแก้ไข คำถามคือคุณจะทำอย่างไร คำตอบของคำถามนี้จะบ่งบอกว่าธุรกิจของคุณจะพัฒนาองค์กรให้ใช้ระบบการผลิตระดับโลกได้อย่างเหมาะสมและสามารถแข่งขันได้หรือไม่ ถ้าคุณทำอย่างที่เคยทำ คุณก็จะได้รับผลเช่นที่เคยได้รับ เทคนิคในการบริหารกระบวนการผลิตเป็นสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย ทีมผู้บริหารระดับกลางต้องได้รับการฝึกอบรม แม้ว่าหลายครั้งที่ผู้บริหารระดับกลางมีความสามารถโดดเด่นจนเติบโตเร็วในสายงานและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน แต่ในการนำบริษัทให้ประสบความสำเร็จและมีผลกำไรเพิ่มขึ้นจะต้องใช้ทักษะที่ไม่มีกันโดยทั่วไป ถ้าผู้บริหารระดับกลางไม่ได้รับการฝึกอบรม ก็มักจะทำในสิ่งที่ตนรู้ว่าได้ผลในอดีต ปัญหาก็คือว่าธุรกิจและลูกค้าของคุณต้องการสิ่งที่ดีกว่าในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน วิธีแก้ไขปัญหาแบบเก่าสามารถรับมือกับสถานการณ์ใหม่ได้น้อยลงไปทุกที การทำให้ได้เกินกว่าที่ลูกค้าคุณต้องการ AMC มีการฝึกอบรมที่เน้นสำหรับผู้บริหารระดับกลาง พร้อมกับมีบริการให้คำปรึกษาแบบติดตามใกล้ชิดกับทีมนำบริษัท...

การวิเคราะห์สายธารคุณค่าของ VSM 0

การวิเคราะห์สายธารคุณค่าของ VSM

การวิเคราะห์สายธารคุณค่าของ VSM VSM เป็นเทคนิคหนึ่งที่ได้รับการพัฒนาในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อให้มองเห็นถึงระบบเทคนิคในการบริหารกระบวนการผลิตของกระบวนการต่างๆ และจัดหาวิธีการที่จะทำให้มองเห็นว่าจะสามารถปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ได้อย่างไร VSM ของ AMC จะอบรมให้คุณวิเคราะห์ทั้งการทำงานของวัสดุสิ่งของและข้อมูลขณะเคลื่อนย้ายผ่านการดำเนินการต่างๆ VSM ไม่ใช่เฉพาะในเทคนิคในการบริหารกระบวนการผลิต เท่านั้น AMC ไม่ใช่เฉพาะ VSM เครื่องมือในการบริหารกระบวนการผลิตเท่านั้น VSM ยังนำมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจที่เป็นสำนักงานพื้นฐานมากขึ้นด้วยเช่นกัน รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดส่งสินค้า ลูกโซ่อุปทาน (ซัพพลายเชน) และในสภาพแวดล้อม BPR (การรื้อปรับระบบกระบวนการทางธุรกิจ) การฝึกอบรม VSM ดำเนินงานโดย AMC ในการฝึกอบรม VSM ครั้งแรกที่เป็นแบบเดิม AMC...

กรณีศึกษาเรื่องความสามารถในการทำกำไรของโรงงาน 0

กรณีศึกษาเรื่องความสามารถในการทำกำไรของโรงงาน

กรณีศึกษาเรื่องความสามารถในการทำกำไรของโรงงาน ที่ปรึกษาบริหารงานในเอเชีย คู่คิดเรื่องความสามารถในการทำกำไรของคุณ การดำเนินงานของคุณในเอเชียได้รับแรงกดดันจากค่าวัสดุแพงขึ้น ค่าแรงสูงขึ้น และความจำเป็นในการฝึกอบรมพนักงานให้สามารถรับความท้าทายของโลกาภิวัตน์ได้ จีน เวียดนาม ทวีปเอเชีย ต่อไปนี้เป็นกรณีศึกษาของบริษัทและสถานการณ์ กับโครงการฝึกอบรมระบบการผลิตแบบลีนซึ่งมีประสิทธิภาพในการช่วยรับแรงกดดันของโลกาภิวัฒน์ • โรงงานของบริษัทฮ่องกงในตงก่วนต้องการรับการฝึกอบรม • ธุรกิจร่วมทุนของบริษัทอเมริกันในเฉิงตูต้องการใช้บริการแบบไม่คิดค่าใช้จ่าย คือให้ไปเยี่ยมชมเพื่อดูหน้างานโดยด่วน เพื่อให้วิเคราะห์ขั้นตอนที่ธุรกิจนี้จำเป็นต้องทำ • บริษัทสาขาของฝรั่งเศสในซูโจวต้องการผู้นำโครงการลีนและการฝึกอบรมสำหรับคณะกรรมการผลักดัน • การลงทุนของชาวไต้หวันในฝู่โจวต้องการอ้างอิงการปรับปรุงกระบวนการทำงานไคเซ็น • โรงงานแห่งใหม่ในเวียดนามมีปัญหาในการควบคุมขั้นตอนช่วงเริ่มเดินเครื่อง และต้องการความช่วยเหลือ • โรงงานสิ่งทอในฝอซานต้องการให้วิศวกรอุตสาหการของตนได้รับการฝึกอบรมที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม • โรงงานขนาดเล็กนอกเมืองเซี่ยงไฮ้ที่ประกอบอะไหล่พลาสติกแบบฉีดขึ้นรูปต้องการให้ฝึกอบรมกิจกรรม 5 ส • โรงงานของเถ้าแก่จีนในพื้นที่ต้องการเรียนรู้วิธีทำให้กิจการสามารถแข่งขันได้มากยิ่งขึ้น • บริษัทของคุณต้องการเรียนรู้วิธีผลักดันวัตถุประสงค์ตามนโยบายที่สะท้อนอยู่ในกระบวนการทำงานจริงของเทคนิคในการบริหารกระบวนการผลิต...

ถอดรหัส Six Sigma วิถีสำเร็จกลิ่นตะวันตก 0

ถอดรหัส Six Sigma วิถีสำเร็จกลิ่นตะวันตก

ถอดรหัส Six Sigma วิถีสำเร็จกลิ่นตะวันตก ไม่ว่าจะธุรกิจไหนก็ต้องการวัดรอยเท้าบริษัทชั้นนำของโลกอย่างจีอี หรือ โมโตโรล่า และนี่เองที่ทำให้ Six Sigma ก้าวขึ้นมาเป็น “ดาวเด่น” ในจำนวนเครื่องมือบริหารจัดการที่มีหลากหลาย ซึ่งถ้าเป็น “ดารา” Six Sigma ก็จัดอยู่ในข่ายซูเปอร์สตาร์ทีเดียว องค์กรธุรกิจในประเทศไทยจำนวนไม่น้อยนำเอา Six Sigma มาเป็นกลยุทธ์ในการบริหารธุรกิจ แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถก้าวไปถึงดวงดาว วชิรพงษ์ สาลีสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือ Six Sigma สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย อธิบายถึงปรากฏการณ์นี้ว่า โดยรวมปัญหาขององค์กรธุรกิจไทยไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของ Six Sigma อย่างเคร่งครัด...

เถ้าแก่โรงงานกับการบริหารการผลิต 0

เถ้าแก่โรงงานกับการบริหารการผลิต

เถ้าแก่โรงงานกับการบริหารการผลิต สำหรับกิจการเอสเอ็มอีที่ต้องผลิตสินค้าขึ้นมาเพื่อการจำหน่ายแล้วเรื่องของการบริหารการผลิตเป็นเรื่องที่เถ้าแก่โรงงานไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ หากต้องการนำพากิจการของตนสู่ความสำเร็จและการเติบโตต่อไปในอนาคตอย่างมั่งคั่งและมั่นคง สำหรับกิจการที่ต้องมีการผลิตสินค้า การบริหารการผลิต ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในหน้าที่หลักของการบริหารกิจการเลยทีเดียว ในขณะที่หน้าที่หลักอีก 2 ประการที่เหลือของกิจการเพื่อการพาณิชย์โดยทั่วไป ซึ่งได้แก่ การบริหารการตลาด ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างการขยายตัวของยอดขายหรือเพิ่มส่วนแบ่งตลาด และ การบริหารการเงิน ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อควบคุมและติดตามสถานภาพทางการเงิน ความสามารถในการสร้างกำไร และ การรักษาสภาพคล่องของกิจการ การบริหารการผลิต มีวัตถุประสงค์หลักอย่างน้อย 4 ประการ คือ (1) การเพิ่มผลผลิต (2) การรักษาระดับคุณภาพของสินค้า (3) การลดต้นทุนการผลิต และ (4) การควบคุมการส่งมอบสินค้าที่ตรงเวลาและมีปริมาณตรงตามความต้องการของลูกค้า เถ้าแก่โรงงานสมัยใหม่ จึงต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการการผลิตภายในของกิจการของตนเองให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เหล่านี้...

กระแสโลก ‘เขียว’ (Green World) 0

กระแสโลก ‘เขียว’ (Green World)

กระแสโลก “เขียว” คอลัมน์ เดินหน้าชน โดย ทวีศักดิ์ บุตรตัน มติชนรายวัน วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ปีที่ 29 ฉบับที่ 10488 คอลัมน์ “ลีดเดอร์ส” ในนิตยสารอีโคโนมิสต์ ฉบับเมื่อวันที่ 18-24 พฤศจิกายน ให้มุมมองที่น่าสนใจเรื่องของกระแส “เขียว” กำลังเป็นฝันที่เปล่งประกายบรรเจิดจ้าในประเทศพัฒนาแล้ว และนี่คือกระแสหลักของโลกในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า กระแสเขียวที่ว่านี้มาจาก 3 สาเหตุใหญ่ 1.ปัญหาราคาน้ำมัน ซึ่งผันผวนหาความแน่นอนไม่ได้ มีตัวแปรสารพัดที่ทำให้น้ำมันขึ้นกระฉูดได้ตลอดเวลา นอกจากเป็นเรื่องของภาวะสงครามแล้ว...

‘รีไซเคิล’ เกมเล็กของธุรกิจยักษ์ 0

‘รีไซเคิล’ เกมเล็กของธุรกิจยักษ์

“รีไซเคิล” เกมเล็ก ของธุรกิจยักษ์ ผู้คนทั่วโลกต่างคุ้นเคยกับวิธีการคัดแยก และนำขยะกลับเข้าสู่กระบวนการย่อยสลายเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ หรือที่เรียกกันว่า “รีไซเคิล” เป็นอย่างดี แต่น้อยคน หรือน้อยธุรกิจนักที่จะหันมารณรงค์ในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง จนถึงกับวางเป็นนโยบายหลักในการบริหารจัดการองค์กร รอบหลายปีที่ผ่านมา บริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งเริ่มทบทวนนโยบาย “รีไซเคิล” อย่างจริงจัง และเป็น “เป้าหมาย” ขององค์กรที่ต้องปฏิบัติตามให้ได้ แม้ว่ากระบวนการรีไซเคิลขยะสร้าง “กำไร” คืนสู่บริการไม่มากนัก แต่เมื่อเทียบกับความรู้สึกของผู้บริโภค ที่ยังคุกรุ่นด้วยกระแส “สิ่งแวดล้อม” และภาพลักษณ์ของแบรนด์ องค์กรหลายแห่งมองว่า นั่นคือการลงทุนที่ “คุ้มค่า” วันนี้คำว่ารีไซเคิลจึงกลับมาฮิตติดลมบนอีกครั้งหนึ่ง บริษัท เจเนอรัล มิลส์ ผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปรายใหญ่ของโลก ได้ใช้เวลากว่า...

ไฮโดรเจล (Hydrogels) เจลมหัศจรรย์ 0

ไฮโดรเจล (Hydrogels) เจลมหัศจรรย์

ไฮโดรเจล (Hydrogels) เจลมหัศจรรย์ ที่ร้านขายอุปกรณ์เกี่ยวกับต้นไม้จะมีสารชนิดหนึ่งบรรจุอยู่ในถุงพลาสติก มีลักษณะคล้ายเยลลี่สีสันสดใสซึ่งสามารถนำมาใส่ในแก้วหรือภาชนะแล้วปลูกต้นไม้ได้ เจลเหล่านั้นจัดเป็น ไฮโดรเจลประเภทหนึ่ง ไฮโดรเจล (Hydrogels) มีชื่อเรียกอื่น ๆ อีกหลายชื่อ เช่น Water gel, Water crystal, Gel crystal มีคุณสมบัติหรือความสามารถพิเศษในการดูดซับน้ำ โดยสามารถดูดซับน้ำไว้ได้ถึงประมาณ 600 เท่าของน้ำหนักตัวเอง ซึ่งลักษณะของ ไฮโดรเจล ก่อนจะดูดซับน้ำจะคล้ายผลึกควอร์ซ ชิ้นเล็ก ๆ แต่เมื่อดูดซับน้ำแล้ว จะพองตัวและอ่อนนุ่มคล้ายกับเยลลี่ ไฮโดรเจล เป็นสารประเภทพอลิเมอร์ละลายน้ำได้ บางครั้งพบเป็นลักษณะ เจลคอลลอยด์...

อิทธิพลจากปรากฏการณ์ทางควอนตัม 0

อิทธิพลจากปรากฏการณ์ทางควอนตัม

อิทธิพลจากปรากฏการณ์ทางควอนตัม หลักเกณฑ์ต่างๆของฟิสิกส์ในระดับนาโนเมตร (nanoscale physics) ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของนาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยีจะแตกต่างไปจากฟิสิกส์แบบดั้งเดิม (classical physics) อย่างเช่นวิชากลศาสตร์ของนิวตันที่เราเข้าใจและรู้จักกันดี ทั้งนี้เป็นเพราะว่าในระดับความเล็กขนาดหนึ่งในพันล้านของเมตรนั้น กฎเกณฑ์และหลักการต่างๆที่สามารถใช้อธิบายพฤติกรรมของสสารและปรากฏการณ์ใหม่ๆ จะต้องอาศัยกลศาสตร์ควอนตัม (quantum mechanics) และฟิสิกส์แผนใหม่ที่กำลังพัฒนากันอยู่ในขณะนี้ ที่ความเล็กในระดับอะตอมนั้น พลังงานที่สสารได้รับนั้นไม่ได้มีลักษณะเป็นกระแสต่อเนื่องที่ไม่มีขีดสิ้นสุด แต่จะมีค่าที่แน่นอนและมีค่าได้เฉพาะบางค่าเท่านั้น โดยการรับและให้พลังงานจะมีลักษณะคงที่แบบทีละก้อน ทีละก้อน โดยที่กลุ่มก้อนเหล่านี้เรียกว่า “ควอนต้า (quanta)” ยกตัวอย่างเช่น อะตอมจะปลดปล่อยหรือดูดกลืนพลังงานออกมาทีละควอนตัม หรือการที่แสงสามารถประพฤติตัวเป็นอนุภาคได้ก็จะเรียกว่าควอนตัมของแสงหรือโฟตอน (photon) เป็นต้น โดยการลดและการเพิ่มพลังงานในรูปของควอนตัมจะเป็นไปในลักษณะที่เป็นจำนวนเต็มเท่านั้น เช่น หนึ่งควอนตัม สองควอนตัม แต่จะไม่มีการให้หรือรับทีละครึ่งควอนตัม บทความโดย ดร....