Tagged: Marketing

รัฐวิสาหกิจโลจิสติกส์-ได้เวลาเปลี่ยนแปลงใหญ่ 0

รัฐวิสาหกิจโลจิสติกส์-ได้เวลาเปลี่ยนแปลงใหญ่

รัฐวิสาหกิจโลจิสติกส์-ได้เวลาเปลี่ยนแปลงใหญ่   ความจำเป็นที่ประเทศต้องมีการลงทุนทางด้านเครือข่ายโลจิสติกส์ หรือระบบการจัดส่ง รวมทั้งระบบขนส่งมวลชน เป็นสิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้ ยิ่งในยุคน้ำมันแพงด้วยแล้ว การลงทุนเหล่านี้ย่อมมีความสำคัญมากขึ้นเป็นทวีคูณ และการปรับปรุงให้ระบบโลจิสติกส์ และขนส่งมวลชนให้มีประสิทธิภาพ จะทำให้เราสามารถรับมือกับสถานการณ์ราคาพลังงานผันผวนได้ ลำพัง ศักยภาพทางการเงิน ของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน และโลจิสติกส์ มีขีดจำกัด ดังนั้น จึงไม่อาจหวังได้ว่ารัฐวิสาหกิจเหล่านี้จะอยู่ในสถานะที่จะขยับขยายการลงทุนเองได้ การปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรม หรือสภาพดังกล่าว ย่อมหมายถึง การสูญเสียโอกาสในการขยายบริการพื้นฐาน ให้เกิดขึ้นอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ ระบบโลจิสติกส์และระบบขนส่งมวลชนที่ดี ยังเป็นพื้นฐานสำคัญต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การคาดหวังว่ารัฐวิสาหกิจเหล่านี้ จะผลักดันเมกะโปรเจคที่ใช้เม็ดเงินในการลงทุนระดับหมื่นล้านแสนล้านย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้ หากไม่มีการสนับสนุนงบประมาณหรือนโยบายจากรัฐบาล ขณะที่งบประมาณวันนี้ก็ขาดดุลอยู่ ต้องมีภาระอุดหนุนนโยบายประชานิยมอีกต่างหาก ฉะนั้นในส่วนของมาตรการทางการคลัง จึงมีเพดานในการให้การสนับสนุน มาตรการการคลังสามารถให้การสนับสนุนได้ในหลายลักษณะ...

'เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์' สมการ บันเทิงครบวงจร 0

'เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์' สมการ บันเทิงครบวงจร

‘เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์”‘ สมการ บันเทิงครบวงจร แม้จะดำเนินธุรกิจมาไม่ยาวนานระดับตำนานของวงการ แต่วันนี้ “เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป” โดยใต้การกุมบังเหียนของ วิชา พูลวรลักษณ์ เจ้าของฉายา “ราชาเมืองหนัง” ซึ่งระยะหลังเปลี่ยนเป็น”ราชาเทกโอเวอร์” ก็สามารถผงาดขึ้นมาเป็นผู้นำธุรกิจโรงภาพยนตร์ด้วยคอนเซ็ปต์ เอนเตอร์เทนเมนต์ คอมเพล็กซ์ ครบวงจร ปัจจุบันภายใต้บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ปฯ มีโรงหนัง 2 แบรนด์ คือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และ อีจีวี กระจายทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตลอดจนจังหวัดใหญ่ๆ ทั่วประเทศ...

การตลาดโลจิสติกส์ 0

การตลาดโลจิสติกส์

การตลาดโลจิสติกส์ สิทธิชัย ฝรั่งทอง วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก กรุงเทพธุรกิจ วันอังคารที่ 02 มกราคม พ.ศ. 2550 ความท้าทายในการแข่งขันยุคโลกาภิวัตน์ คือทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไร้พรมแดนมากยิ่งขึ้น ซึ่งองค์กรธุรกิจที่มีหน่วยธุรกิจ (Strategic Business Unit : SBU) เป็นจำนวนมาก จะต้องมีการเชื่อมโยงเข้าหากัน ในยุคนี้ จะมีธุรกิจข้ามชาติเข้ามาแข่งขันเพิ่มขึ้น ซึ่งมีความรู้ ความชำนาญ ทักษะ และมีนวัตกรรมทางการจัดการ ที่นำวิชาการมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้อย่างเหนือชั้นธุรกิจในประเทศ โดยเครื่องมือหนึ่งที่ให้ความสำคัญมากในปัจจุบันก็คือ การนำหลักการจัดการโลจิสติกส์เข้ามาเชื่อมโยงกับการตลาด เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน (Competitive advantage) คำถามก็คือว่า แล้วโลจิสติกส์...

มอง 'เศรษฐศาสตร์' ให้ถึงแก่นสาร 0

มอง 'เศรษฐศาสตร์' ให้ถึงแก่นสาร

มอง “เศรษฐศาสตร์” ให้ถึงแก่นสาร คอลัมน์ ระดมสมอง โดย เพสซิมิสต์ ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ปีที่ 30 ฉบับที่ 3837 (3037) ขณะนี้มีการกล่าวถึงนโยบายเศรษฐกิจกันมาก ซึ่งอิงไปถึงทฤษฎีที่แตกต่างจากทฤษฎีพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ เช่น ความผาสุกของประชาชนหรือ gross national happiness (GNH) เศรษฐกิจพอเพียงและการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม เช่น กรีนจีดีพี ตลอดจนการพูดถึงการลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน ผมไม่ขอเข้าร่วมการวิเคราะห์หรือขยายความประเด็นดังกล่าวข้างต้น แต่อยากอาศัยทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่มีอยู่ในตารางทางเศรษฐศาสตร์ทั่วไป มาใช้ในการวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ ที่ได้มีการกล่าวถึงกันในเชิงของการโต้วาที...

กรณีศึกษาการทำงานของนิตยสารระดับโลก (จบ) 0

กรณีศึกษาการทำงานของนิตยสารระดับโลก (จบ)

กรณีศึกษาการทำงานของนิตยสารระดับโลก (จบ) วิกรม กรมดิษฐ์ vikrom@vikrom.net กรุงเทพธุรกิจ วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 สัปดาห์ที่แล้วผมได้ชี้ให้เห็นถึงสัดส่วนของมหาเศรษฐีของโลกในแต่ละทวีปที่มีแง่มุมที่น่าสนใจ และควรแก่การศึกษา ตลอดจนวิเคราะห์ให้เห็นภาพสะท้อนสภาวะเศรษฐกิจของภูมิภาคนั้นๆ ได้ คราวนี้ขอด้วยว่า ฐานเศรษฐกิจของเอเชีย ถึงแม้จะมีการเติบโตสูง แต่มองในแง่ของตัวเองจะพบว่าเรามี GDP ห่างจากอเมริกา และยุโรปอยู่มากเลยทีเดียว เพราะ GDP ของทั้งโลกมี 45 ล้านล้านเหรียญ ซึ่งคนไทยมี GDP เพียง 1 แสน 7 หมื่นเหรียญ...

กรณีศึกษาการทำงานของนิตยสารระดับโลก (1) 0

กรณีศึกษาการทำงานของนิตยสารระดับโลก (1)

กรณีศึกษาการทำงานของนิตยสารระดับโลก” (1) วิกรม กรมดิษฐ์ vikrom@vikrom.net กรุงเทพธุรกิจ วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 เมื่อไม่นานกี่สัปดาห์มานี้นิตยสารฟอร์บส์ ได้ติดต่อขอสัมภาษณ์ผมเกี่ยวกับประวัติ การทำธุรกิจตลอดจนมุมมอง ต่อสภาวการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน เพื่อที่จะนำบทสัมภาษณ์ลงในนิตยสารของเขา ที่จะออกต้นสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้ จากการได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ ที่ทำการสัมภาษณ์ซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาโท ที่ศึกษาต่ออยู่ในสหรัฐอเมริกา และทำงานพาร์ทไทม์กับกองบรรณาธิการนิตยสารฟอร์บส์ ซึ่งเป็นนิตยสารเก่าแก่เล่มหนึ่งที่ก่อตั้ง ตั้งแต่ค.ศ.1917 มานั้น ตลอดจนได้สังเกตวิธีการทำงานอย่างเป็นระบบ มาตรฐานสากล มีจรรยาบรรณ เคารพแหล่งข่าวแล้วผมรู้สึกทึ่ง และคิดว่าสื่อของบ้านเราน่าจะศึกษาวิธีการดังกล่าวมาเป็นแบบอย่างดูบ้าง ( แต่ผมไม่ได้หมายความว่าสื่อบ้านเรา ทำงานไม่ดีนะครับ เพียงแต่ขั้นตอนของเราอาจไม่ละเอียดเท่าเขา ซึ่งเป็นเรื่องจากประสบการณ์ที่ผมได้สัมผัส...

'เอาต์ซอร์ซิ่ง' กระแสหลักธุรกิจใหม่ 0

'เอาต์ซอร์ซิ่ง' กระแสหลักธุรกิจใหม่

“เอาต์ซอร์ซิ่ง” กระแสหลักธุรกิจใหม่ คอลัมน์ สามัญสำนึก โดย ทวี มีเงิน ประชาชาติธุรกิจ หน้า 8 วันที่ 25 มีนาคม 2547 ปีที่ 27 ฉบับที่ 3569 (2769) ข้อตกลงทางการค้า “เอฟทีเอ” ระหว่างไทยกับสหรัฐ กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักหน่วงว่า ไทยเสียเปรียบทุกประตู แต่ที่อยากจะเขียนคงไม่ใช่เรื่อง “เอฟทีเอ” แต่เป็นเรื่อง “ธุรกิจเอาต์ซอร์ซิ่ง” ที่กำลัง มาแรงและเป็นธุรกิจที่ทำรายได้เข้าประเทศกำลังพัฒนาอย่างอินเดียและจีนแต่ละปีจำนวนมหาศาล ล่าสุดจากสำนักข่าวเอพีรายงานว่า นายเอียน แมรร์ริออทต์ รองประธาน...

'สตีเฟ่น อาร์ โควีย์'…กูรูแห่งความเป็นผู้นำ กางตำรานำสังคมไทยสู่… 'KNOWLEDGE WORKER' 0

'สตีเฟ่น อาร์ โควีย์'…กูรูแห่งความเป็นผู้นำ กางตำรานำสังคมไทยสู่… 'KNOWLEDGE WORKER'

สตีเฟ่น อาร์ โควีย์”…กูรูแห่งความเป็นผู้นำ กางตำรานำสังคมไทยสู่… “KNOWLEDGE WORKER” มติชนรายวัน วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ปีที่ 27 ฉบับที่ 9749 *หมายเหตุ – เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ดร.สตีเฟ่น อาร์ โควีย์ ผู้แต่ง “7 อุปนิสัย พัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิภาพ(THE 7 HABITS OF HIGHLY EFFECTIVE...

ดัตช์'โมเดล' 0

ดัตช์'โมเดล'

ดัตช์”โมเดล” คอลัมน์ เดินหน้าชน โดย ทวีศักดิ์ บุตรตัน มติชนรายวัน วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2548 ปีที่ 28 ฉบับที่ 9893 รายงานพิเศษของนิตยสารดิ อีโคโนมิสต์ ฉบับวันที่ 2 เมษายน เรื่อง “การอยู่ร่วมกับมุสลิม” ฉายภาพประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อมีชาวมุสลิมจากประเทศต่างๆ ในยุโรปอพยพเข้ามาอยู่ร่วมในสังคม ทำให้เกิดปรากฏการณ์ทางสังคมในหลายๆ ด้าน ทั้งเรื่องของความขัดแย้งทางความคิด สภาพความเป็นอยู่ระหว่างคนท้องถิ่นกับคนเข้ามาอยู่ใหม่ และวิธีการหาทางออกเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เนเธอร์แลนด์เหมือนกับประเทศยุโรปอื่นๆ ที่เผชิญหน้ากับกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงซึ่งแทรกตัวเข้ามาผ่านขบวนการอพยพของชาวมุสลิม ก่อนหน้านี้เนเธอร์แลนด์เป็นสังคมเดี่ยว อีกเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและนับถือคริสต์ศาสนาเป็นหลัก...

อนาคตการจัดการ 'ทรัพยากรมนุษย์' 0

อนาคตการจัดการ 'ทรัพยากรมนุษย์'

อนาคตการจัดการ “ทรัพยากรมนุษย์” ธงชัย สันติวงษ์ thongchai@spu.ac.th กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2548 เมื่อเดือนมีนาคมปีนี้ ผมได้เขียนบทความเรื่อง “ถึงคราว HRM ขึ้นแท่น” ชี้ถึงความสำคัญที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ของวิชาชีพและความรู้ ตลอดจนทักษะในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อันเป็นปัจจัยที่ยอมรับกันว่าสำคัญยิ่งต่อการบรรลุเป้าหมายและการแข่งขันต่างๆ ในโลกยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงสูง โดยเฉพาะเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงต่างๆ มากมาย จนถือกันว่าเป็นยุค “สังคมฐานความรู้” [Knowledge Base] ชี้ให้เห็นว่าโลกยุคใหม่ที่คนทั้งโลกติดต่อทำธุรกรรมต่างๆ ร่วมกันได้ภายในเครือข่ายไอที โดยเวลาและสถานที่ไม่ได้เป็นปัญหาอีกต่อไป ทำให้ปัจจัยด้าน “คน” กับ...