Tagged: Louis

หลุยส์ ปาสเตอร์ : Louis Pasteur 0

หลุยส์ ปาสเตอร์ : Louis Pasteur

หลุยส์ ปาสเตอร์ : Louis Pasteur เกิด วันที่ 27 ธันวาคม ค.ศ. 1822 ที่เมืองโดล (Dole) มลรัฐจูรา (Jura) ประเทศฝรั่งเศส (France) เสียชีวิต วันที่ 28 กันยายน ค.ศ. 1895 ประเทศฝรั่งเศส (France) ผลงาน – ค้นพบวัคซีนป้องกันพิษสุนัขป่า – ค้นพบว่า จุลินทรีย์เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการเน่าเสีย – ค้นพบวิธีการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์โดยการนำมาต้มหรือเรียกว่า พาลเจอร์ไรเซชัน(Pasteurization)...