Tagged: logistic

'สตีเฟ่น อาร์ โควีย์'…กูรูแห่งความเป็นผู้นำ กางตำรานำสังคมไทยสู่… 'KNOWLEDGE WORKER' 0

'สตีเฟ่น อาร์ โควีย์'…กูรูแห่งความเป็นผู้นำ กางตำรานำสังคมไทยสู่… 'KNOWLEDGE WORKER'

สตีเฟ่น อาร์ โควีย์”…กูรูแห่งความเป็นผู้นำ กางตำรานำสังคมไทยสู่… “KNOWLEDGE WORKER” มติชนรายวัน วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ปีที่ 27 ฉบับที่ 9749 *หมายเหตุ – เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ดร.สตีเฟ่น อาร์ โควีย์ ผู้แต่ง “7 อุปนิสัย พัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิภาพ(THE 7 HABITS OF HIGHLY EFFECTIVE...

ดัตช์'โมเดล' 0

ดัตช์'โมเดล'

ดัตช์”โมเดล” คอลัมน์ เดินหน้าชน โดย ทวีศักดิ์ บุตรตัน มติชนรายวัน วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2548 ปีที่ 28 ฉบับที่ 9893 รายงานพิเศษของนิตยสารดิ อีโคโนมิสต์ ฉบับวันที่ 2 เมษายน เรื่อง “การอยู่ร่วมกับมุสลิม” ฉายภาพประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อมีชาวมุสลิมจากประเทศต่างๆ ในยุโรปอพยพเข้ามาอยู่ร่วมในสังคม ทำให้เกิดปรากฏการณ์ทางสังคมในหลายๆ ด้าน ทั้งเรื่องของความขัดแย้งทางความคิด สภาพความเป็นอยู่ระหว่างคนท้องถิ่นกับคนเข้ามาอยู่ใหม่ และวิธีการหาทางออกเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เนเธอร์แลนด์เหมือนกับประเทศยุโรปอื่นๆ ที่เผชิญหน้ากับกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงซึ่งแทรกตัวเข้ามาผ่านขบวนการอพยพของชาวมุสลิม ก่อนหน้านี้เนเธอร์แลนด์เป็นสังคมเดี่ยว อีกเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและนับถือคริสต์ศาสนาเป็นหลัก...

อนาคตการจัดการ 'ทรัพยากรมนุษย์' 0

อนาคตการจัดการ 'ทรัพยากรมนุษย์'

อนาคตการจัดการ “ทรัพยากรมนุษย์” ธงชัย สันติวงษ์ thongchai@spu.ac.th กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2548 เมื่อเดือนมีนาคมปีนี้ ผมได้เขียนบทความเรื่อง “ถึงคราว HRM ขึ้นแท่น” ชี้ถึงความสำคัญที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ของวิชาชีพและความรู้ ตลอดจนทักษะในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อันเป็นปัจจัยที่ยอมรับกันว่าสำคัญยิ่งต่อการบรรลุเป้าหมายและการแข่งขันต่างๆ ในโลกยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงสูง โดยเฉพาะเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงต่างๆ มากมาย จนถือกันว่าเป็นยุค “สังคมฐานความรู้” [Knowledge Base] ชี้ให้เห็นว่าโลกยุคใหม่ที่คนทั้งโลกติดต่อทำธุรกรรมต่างๆ ร่วมกันได้ภายในเครือข่ายไอที โดยเวลาและสถานที่ไม่ได้เป็นปัญหาอีกต่อไป ทำให้ปัจจัยด้าน “คน” กับ...

เดินหมากสร้าง 'พลัง' ความสำเร็จ 0

เดินหมากสร้าง 'พลัง' ความสำเร็จ

เดินหมาก สร้าง “พลัง” ความสำเร็จ อีกกูรู นักบริหารธุรกิจค้าปลีก ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น ผู้ปลุกปั้นร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่นหลายพันสาขาในไทย มีพนักงานกว่า 70,000 คน ดูงานบนหน้าตักล้วนเป็นภารกิจที่คร่ำเครงกับสารพันปัญหาในการบริหารจัดการ แต่นักบริหารรายนี้กลับมีเวลานอก มาวางยุทธศาสตร์ธุรกิจโดยใช้หมากล้อม (โกะ) เกมเชาวน์ปัญญาจีนโบราณเป็นเครื่องมือในการเดินเกมธุรกิจ ใครที่มองการทำงานคือช่วงเวลาที่แย่ ต้องกลับมาคิดใหม่ เพราะหลักการบริหารชีวิตและธุรกิจของก่อศักดิ์ มีกรอบง่ายๆ อยู่ที่การผสานกับงานเข้ากับชีวิตส่วนตัวให้เป็นหนึ่งเดียว การจะทำงานให้ประสบความสำเร็จได้นั้น ควรจะสนุกไปการทำงาน วัฒนธรรมของชาวตะวันตก ที่ชอบทำงานตลอดทั้งปี พอถึงช่วงพักร้อนก็ลางานแบบยาวนาน เพื่อให้หลบพ้นไปจากสภาวะแวดล้อมเดิมๆ ที่มีแต่ งาน...

พอล สตีล 'ง่ายๆ' สุดยอดความเป็น 'เลิศ' 0

พอล สตีล 'ง่ายๆ' สุดยอดความเป็น 'เลิศ'

พอล สตีล “ง่ายๆ” สุดยอดความเป็น “เลิศ” พอล สตีล: พอได้ยินว่า “ทฤษฎีสร้างความเป็นเลิศไหนๆ ก็มีระบบการทำงานในทิศทางเดียวกันทั้งโลก” จากปากของ “พอล สตีล” เท่านั้น บรรดาผู้เข้าร่วมงาน TQA Seminar 2008 ของสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์ : ก็เหมือนอยู่ใน “ภวังค์” กันชั่วขณะ เพราะคิดว่า “แล้วไม่มีสูตรเด็ดสูตรเดียวที่จะทำให้ไปถึงฝั่งฝันหรือ?” “พอล สตีล” เล่าว่า ทฤษฎีจากซีอีโอ อย่าง Inspiration และหลักคิดของมาตรฐานที่เอื้อต่อการพัฒนาความสามารถขององค์กร...

เทรนด์เทคโนโลยีโลจิสติกส์มาแรง ผู้ประกอบการมุ่งบริหารทุน-เพิ่มประสิทธิภาพ 0

เทรนด์เทคโนโลยีโลจิสติกส์มาแรง ผู้ประกอบการมุ่งบริหารทุน-เพิ่มประสิทธิภาพ

เทรนด์เทคโนโลยีโลจิสติกส์มาแรง ผู้ประกอบการมุ่งบริหารทุน-เพิ่มประสิทธิภาพ Source: LogisticsDigest เทรนด์ผู้ประกอบการตื่นตัวนำเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการธุรกิจมากขึ้น ทั้ง WMS, TMS, RFID และGPS เผย RFID เริ่มมาแรง กว่า 50 บริษัทไทยนำมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ระบุเติบโตต่อเนื่องปีละกว่า 30% เทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยภาวะการแข่งขันของธุรกิจที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการหันมาให้ความสำคัญเรื่องประสิทธิภาพและลดต้นทุน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันธุรกิจให้มีความแข็งแกร่งสู้คู่แข่งในเวทีการค้าได้ โดยเฉพาะในวันนี้ทุกคนต่างให้ความสำคัญเรื่องเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นไม้เด็ด-เป็นอาวุธลับที่ทรงพลังในการแข่งขัน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถูกนำมาประยุกต์ใช้ในงานโลจิสติกส์เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในระบบการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) ระบบการบริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System: WMS) ระบบการบริหารจัดการการขนส่งสินค้า (Transportation...

วันลอยกระทง..'คืนบาป' 0

วันลอยกระทง..'คืนบาป'

วันลอยกระทง..”คืนบาป” • คุณภาพชีวิต จับตานานาอุบัติเหตุ-คดีข่มขืนพุ่ง “ลอยกระทง” ถือ เป็นประเพณีสำคัญของชาวไทย โดยมีความเชื่อว่าเป็นการ”สะเดาะเคราะห์”เพื่อเป็นการ”ขอขมาต่อพระแม่คงคา” จัดขึ้นแทบจะทุกพื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่ที่ติดกับแม่น้ำ-ลำคลอง แหล่งน้ำต่างๆ ในแต่ละพื้นที่จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกัน และมีการจัดงานรื่นเริงสังสรรค์ ประชาชนเดินทางร่วมงานตามสถานที่ต่างๆเป็นจำนวนมาก แต่ด้วยกาลเวลาผ่านไปในยุคปัจจุบัน วันรุ่นกลับใช้เป็นข้ออ้างกับผู้ปกครอง เพื่อขอนุญาตออกไป”ทำบาป” เที่ยวกับเพื่อน หรือไปกับแฟนหนุ่ม จนเกิดการ..”เสียสาวคืนเดือนเพ็ญ”…!!! กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) มีการศึกษาพฤติกรรมของเด็ก และเยาวชนในเทศกาลวันลอยกระทง ตรงกับวันที่ 2 พ.ย.นี้ ศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม พม. พบว่า จากการสำรวจข้อมูลระหว่างวันที่ 16-21ต.ค.52 จากกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ 63 จังหวัด...

มาตรวจสุขภาพ 'องค์การ' กันดีกว่า 0

มาตรวจสุขภาพ 'องค์การ' กันดีกว่า

มาตรวจสุขภาพ “องค์การ” กันดีกว่า คอลัมน์ human corner โดย ผศ.ดร.จิรประภา อัครบวร โครงการบัณฑิตศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ปีที่ 29 ฉบับที่ 3698 (2898) ดิฉันคาดว่าท่านผู้อ่านคงเคยผ่านการตรวจสุขภาพประจำปีกันมาแล้วทุกคน หากถามว่าทำไมเราต้องทำการตรวจสุขภาพทั้งที่เราก็ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยอะไร ? บางท่านอาจตรวจสุขภาพเพราะเป็นภาคบังคับขององค์การที่ขอให้พนักงานทุกคนต้องตรวจสุขภาพประจำปี แต่บางท่านได้จัดตารางชีวิตตัวเองเลยว่าจะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพกันเป็นประจำทุกปี หากท่านเป็นหนึ่งในจำนวนคนเหล่านี้ ท่านเคยแปลกใจหรือไม่ว่าก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพนั้น เราก็คิดอยู่ว่าเราสุขภาพดี พอตรวจแล้ววันนั้นแทบจะกลับไปทานอาหารไม่ลงเลย เพราะไม่อยากเชื่อว่าเราไม่ได้มีสุขภาพดีอย่างที่เราคิด หรือโรคที่เราคิดว่าเราเป็นกลับไม่เป็น...

'Leading Company' and 'No Superman' ความคาดหวังของผู้บริหารระดับสูง 0

'Leading Company' and 'No Superman' ความคาดหวังของผู้บริหารระดับสูง

Leading Company” and “No Superman” ความคาดหวังของผู้บริหารระดับสูง คอลัมน์ human corner โดย ผศ.ดร.จิรประภา อัครบวร โครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาชาติธุรกิจ หน้า 6 วันที่ 03 มกราคม 2548 ปีที่ 28 ฉบับที่ 3650 (2850) เมื่อวันก่อนไปอบรมผู้บริหารด้านการขายของบริษัทแห่งหนึ่ง MD. ซึ่งเป็นชาวต่างชาติของบริษัท ให้ความสำคัญกับการอบรมครั้งนี้มาก ท่านได้มากล่าวถึงความคาดหวังของท่านในการบริหารงานของบริษัท โดยเริ่มจากวิสัยทัศน์ของ บริษัท...

สดุดีบิดาการจัดการ ‘ปีเตอร์ ดรัคเกอร์’ 0

สดุดีบิดาการจัดการ ‘ปีเตอร์ ดรัคเกอร์’

สดุดีบิดาการจัดการ “ปีเตอร์ ดรัคเกอร์” บริหารรัฐจัดการธุรกิจ : ธงชัย สันติวงษ์ คณะพาณิชย์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ กรุงเทพธุรกิจ วันอังคาร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 การเสียชีวิตของปรมาจารย์การจัดการชื่อดังของโลก Peter F. Drucker เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ขณะอายุ 95 ปี หลังจากป่วยด้วยโรคชรามานานแล้ว ปีเตอร์ ดรัคเกอร์ ถือได้ว่าเป็นบิดาของความรู้ด้าน “การจัดการ” ที่แท้จริงในยุคสมัยนี้ ยาวนานนับได้แต่หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบัน...