Tag: Health Insurance

กองทุนสุขภาพ : สิทธิประโยชน์สิทธิประกันสังคม กรณีเจ็บป่วยทั่วไป

กองทุนสุขภาพ : สิทธิประโยชน์สิทธิประกันสังคม กรณีเจ็บป่วยทั่วไป กรณีเจ็บป่วยทั่วไป ผู้ประกันตนเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย ตามประกาศของคณะกรรมการการแพทย์ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ทดทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน (โรคจิต) ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2553 โดยประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไปกรณีที่ผู้ประกันตนเข้าใช้สิทธิการรักษาตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลโรคจิตสามารถเข้าทำการรักษาได้ที่โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลที่เลือกไว้ โดยไม่เสียค่ารักษาพยาบาล ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่ท่านเลือกตามบัตรรับรองสิทธิหรือสถานพยาบาลเครือข่ายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
Read More

กองทุนสุขภาพ : ผู้ป่วยฉุกเฉินทุกสิทธิ ทั้งรพ.รัฐ-เอกชนทั่วไทย ไม่มีการถามสิทธิ์ ไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า

กองทุนสุขภาพ : ผู้ป่วยฉุกเฉินทุกสิทธิ ทั้งรพ.รัฐ-เอกชนทั่วไทย ไม่มีการถามสิทธิ์ ไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า “นายกรัฐมนตรี” ประกาศจัดเต็มบริการผู้ป่วยฉุกเฉินทุกสิทธิ ทั้งรพ.รัฐ-เอกชนทั่วไทย ไม่มีการถามสิทธิ์ ไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า วางมาตรการควบคุมราคายา การบริโภคยา และระบบการสร้างสุขภาพ ป้องกันโรค นายกรัฐมนตรีประชุมเชิงนโยบายเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำระหว่าง 3 กองทุนประกันสุขภาพภาครัฐ ผลสรุปคืบหน้า พร้อมประกาศดีเดย์เริ่มบริการร่วมดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินมาตรฐานเดียวกันในโรงพยาบาลทุกแห่งทั่วไทยทั้งรัฐและเอกชน ไม่มีการทวงถามสิทธิ์ ไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า โดยจะให้บริการจนผู้ป่วยอาการทุเลากลับบ้านได้ และวางมาตรการควบคุมราคายาและการบริโภคยา การสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค บ่ายวันนี้ (13
Read More

กองทุนสุขภาพ : “3กองทุน” ยาราคาเดียว นำร่อง 7 กลุ่มยาแพง

กองทุนสุขภาพ : “3กองทุน” ยาราคาเดียว นำร่อง 7 กลุ่มยาแพง 3 กองทุนสุขภาพผนึกกำหนดราคากลาง ยา-เครื่องมือแพทย นำร่องรายการยา 7 กลุ่มรักษาโรคเฉพาะ หวังลดงบค่ายาหลังพุ่งสูง 111% ตั้ง คกก.ร่วม 3 กองทุนเพื่อต่อรองบริษัทลดราคา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ยันสิทธิข้าราชการยังเหมือนเดิม แค่จัดทำราคายาในระดับที่เหมาะสม เตรียมนำข้อมูลราคากลางขึ้นเว็บไซต์ชี้ รพ.เบิกเกินส่ง สตง.ตรวจสอบค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ 3 กองทุนสุขภาพ ทั้งกองทุนสวัสดิการข้าราชการ
Read More

กองทุนสุขภาพ : ประกันสังคมให้สิทธิคนพิการ เข้ารับการฟื้นฟูสมรรภาพ

กองทุนสุขภาพ : ประกันสังคมให้สิทธิคนพิการ เข้ารับการฟื้นฟูสมรรภาพ สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เผยลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายจากการทำงาน สูญเสียอวัยวะ เป็นผู้ทุพพลภาพ สามารถเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ และจิตใจ พร้อมฝึกอาชีพ ได้ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จังหวัดปทุมธานี ระยอง และเชียงใหม่ นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมมีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ที่เปิดให้บริการแล้ว 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จังหวัดปทุมธานี
Read More

กองทุนสุขภาพ : ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังได้รับสิทธิล้างไตช่องท้องจากสปสช.

กองทุนสุขภาพ : ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังได้รับสิทธิล้างไตช่องท้องจากสปสช. สปสช.เผยยอดผู้ป่วยไตวายเรื้อรังในระบบหลักประกันสุขภาพกว่า 19,000 รายครอบคลุมทั้งการล้างไตช่องท้อง การปลูกถ่ายไต และการฟอกเลือดซึ่งการฟอกเลือดผู้ป่วยต้องร่วมจ่ายครั้งละ 500 บาทตั้งเป้ารณรงค์ใช้วิธีการล้างไตช่องท้อง เพราะผู้ป่วยทำได้เอง ไม่ต้องมาเสียเวลาที่รพ. เหมาะสมกับสภาพสังคมไทยที่ขาดแคลนแพทย์และเน้นการป้องกันไม่ให้คนป่วยเป็นโรคไต โดยควบคุมป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เผย 4 มีนาคม เชิญร่วมกิจกรรมวันไตโลก นายแพทย์วินัย สวัสดิวร เลขาธิการเสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) กล่าวว่า การบริหารจัดการกองทุนโรคไต ในปีงบประมาณ 2555 ได้ครอบคลุมการให้บริการบำบัดทดแทนไตทุกประเภท ได้แก่ การล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง
Read More

Health Insurance : คนพิการคนไทยอุ่นใจ ขาเทียมไทยเพื่อคนไทย

Health Insurance : คนพิการคนไทยอุ่นใจ ขาเทียมไทยเพื่อคนไทย นับตั้งแต่จดทะเบียนเปิดตัวมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมาตั้งแต่ปี 2535 จนถึงปัจจุบัน สามารถทำขาเทียมให้ผู้พิการทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวน 20,077 คน ในจำนวนขา 23,346 ขาช่วยผู้พิการประหยัดเงินได้ 675,930,000 ล้านบาท แต่จนถึงขณะนี้มีความต้องการขาเทียมอย่างต่อเนื่อง นอกจากผู้พิการสามารถเดินทางมาทำขาเทียมที่มูลนิธิขาเทียมฯใน จ.เชียงใหม่ ที่ใช้เวลาทำขาเทียมแล้วเสร็จภายใน 4-5 ชั่วโมง ผู้พิการสามารถทำขาเทียมภายในวันเดียวได้ขาเทียมกลับไปใช้ได้เลยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และยังสามารถทำขาเทียมโรงพยาบาลในตัวเมืองซึ่งมีช่างเพียง 1-3 คน ตลอดจนการออกหน่วยเคลื่อนที่ของมูลนิธิฯ ไปยังท้องถิ่นชนบท
Read More

Health Insurance : 3กองทุนสุขภาพ รักษาฉุกเฉินทุกรพ.

Health Insurance : 3กองทุนสุขภาพ รักษาฉุกเฉินทุกรพ. “ยิ่งลักษณ์” ไฟเขียว 3 กองทุนสุขภาพใช้บริการเดียวรักษา “อุบัติเหตุ-เจ็บป่วยฉุกเฉิน” ได้ทุกโรงพยาบาล เคาะค่ารักษาหัวละ 10,500 บาท ดีเดย์ 1 เม.ย. นี้ สั่งทุกกองทุนทบทวนงบประมาณหวั่นงบค่ารักษาบานปลายคุมไม่ดีอีก 8 ปี พุ่งกว่า 7 แสนล้านบาท ขณะที่ สปสช.รับประสานโรงพยาบาลทุกสังกัด พร้อมตั้งศูนย์ดูแลการเบิกจ่ายทั้ง 3
Read More

Health Insurance : นวัตกรรมระบบหลักประกันสุขภาพ กับ บัตรสมาร์ทการ์ดคนไทย

Health Insurance : นวัตกรรมระบบหลักประกันสุขภาพ กับ บัตรสมาร์ทการ์ดคนไทย ในสมัยก่อนที่จะเริ่มมีบัตรสมาร์ทการ์ด หรือบ้างเรียกว่า บัตรอัจฉริยะ (Smartcard) อันเนื่องมาจากบัตรนี้สามารถบรรจุข้อมูลลงไปได้มากกว่าข้อความที่แสดงบนหน้าบัตรมากมาย และยิ่งเวลาผ่านไปบัตรอัจริยะก็มีการพัฒนาให้สามารถลบและเขียนใหม่ได้พร้อมกับความจุที่มากขึ้นไปด้วย ซึ่งมีความสามารถมากพอที่จะทำให้เกิด Campaign จากทางกระทรวงมหาดไทยว่า “One People One Smartcard” หรือ คนไทยใช้บัตรเดียว ก็ว่าได้ ปัจจุบันบัตรสมาร์ทการ์ดคนไทยมีการพัฒนาออกมาแล้ว 2 รุ่น โดยรุ่นแรกบัตรยังมีขีดความสามารถจำกัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความจุหรือการแก้ไขข้อมูลก็ตาม แต่ในรุ่นที่ 2
Read More

Health Insurance : เปิดใจ”น.พ.วินัย”กับ”เก้าอี้”เลขาธิการสปสช.

เปิดใจ”น.พ.วินัย”กับ”เก้าอี้”เลขาธิการสปสช. ยกระดับกองทุน30บ.เท่าข้าราชการสืบทอดเจตนา”หมอสงวน” นับถอยหลังอีกเพียง 31 วัน “นายแพทย์วินัย สวัสดิวร”เลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) คนปัจจุบันจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 31 มีนาคม 2555 ส่งผลให้ขณะนี้ “เก้าอี้” ตำแหน่งเลขาธิการ สปสช.คนใหม่ “ร้อนระอุ” ขึ้นมาทันที ด้วยบทบาทที่ต้องรับผิดชอบบริหารงบประมาณกองทุนสุขภาพนับแสนล้านบาทต่อปี จึงถือเป็นหน่วยงานที่ช่วยสร้างฐานคะแนนเสียงให้กับฝ่ายการเมืองได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันหลายคนกำลังจับตาดูว่า ในโค้งสุดท้าย นายแพทย์วินัย จะประกาศลงชิงชัยในตำแหน่งอีกครั้งหรือไม่ ที่สำคัญการสานต่อนโยบายยกระดับ “กองทุน30บาท” ให้ทัดเทียมกับกองทุนสวัสดิการข้าราชการ
Read More