Brian Tracy ช่วยเปลี่ยนชีวิต โดย วรากรณ์ สามโกเศศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มติชนรายวัน วันที่ 09 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ปีที่ 29 ฉบับที่ 10197 เมื่อเอ่ยชื่อ Brian Tracy ในบ้านเรา เฉพาะคนที่อยู่ในวงการที่สนใจการพัฒนาตนเอง ความสำเร็จในธุรกิจ และชีวิตเท่านั้นที่อาจรู้จัก แต่ถ้าบอกว่าเป็นคนเขียนหนังสือชื่อ Eat That Frog,