นักวิจัยเผย! โปรตีนเกษตรไม่เสี่ยงเกิดมะเร็ง • อาหาร ชี้กินถั่วเหลืองช่วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทำงานดีขึ้น เข้าสู่เทศกาลถือศีลกินเจแล้ว สำหรับคนที่ใช้โปรตีนเกษตรทดแทนเนื้อสัตว์ก็สามารถสบายใจได้ เพราะล่าสุด รศ.ดร.แก้ว กังสดาลอำไพ หัวหน้าฝ่ายพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยถึงผลการวิจัยเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารเจที่ทำจากโปรตีนถั่วเหลือง หรือกลูเตนจากแป้งสาลี ซึ่งผลิตเป็นอาหารประเภท ไส้อั่ว ไส้กรอก ปลาเค็ม และลูกชิ้น ว่าไม่เสี่ยงต่อการก่อเกิดมะเร็ง จากการศึกษาพบว่า ผลิตภัณฑ์อาหารทั้ง 4 ชนิดดังกล่าว ไม่มีฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ แต่ในทางตรงกันข้ามสามารถลดฤทธิ์ก่อการกลายพันธุ์ได้ นอกจากนี้ยังอาจช่วยยับยั้งหรือลดความเสี่ยงในการก่อกลายพันธุ์ได้