Tagged: แอสทิน่า

แอสทิน่า องค์กรมีไฟ 0

แอสทิน่า องค์กรมีไฟ

“แอสทิน่า” องค์กรมีไฟ ในฐานะผู้บริหารมืออาชีพที่คร่ำหวอดมาหลายเวที มุมมองต่อการเติบโตของเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์เล็กๆ อย่าง “แอสทิน่า” เป็นสิ่งที่ “ประวิทย์ อนันตวราศิลป์” บอกว่า จะต้องมองออกไปให้กว้าง มองให้ทั่ว เปิดหูเปิดตา เพื่อให้รู้ว่าในโลกนี้ คนอื่นเขาทำอะไรกัน จากนั้นก็ประเมินกำลังตัวเอง ประเมินความพร้อมของทีมงาน ดูพละกำลังองค์กรว่า น่าจะขยับไปที่แห่งใดได้บ้าง จากสิ่งที่ได้เห็นทั้งหมด “เลือกทำเลว่า ณ วันนี้องค์ประกอบของปัจจัยที่เรามีอยู่ทั้งหมด เราควรจัดวางตัวเองอยู่ตรงไหน จะเลือกรักษาเนื้อรักษาตัวดี หรือออกไปทำซ่าข้างนอก ถ้าเราเชื่อว่าพร้อมที่จะสร้างอะไรใหม่ๆ ก็ได้ ให้บ่ายหน้าไปในที่ที่มีโอกาส” เป็นทำเลเดียวที่เล็งแล้วว่า ถ้าจะปักพืชผลอะไรลงไป จะมีโอกาสงอกงามได้ เพราะแสงอาทิตย์ แอสทิน่าเป็นบริษัทสายพันธุ์ไทย...