Tagged: แรงงาน

กองทุนสุขภาพ : กระทรวงแรงงานชงลดเก็บเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 0

กองทุนสุขภาพ : กระทรวงแรงงานชงลดเก็บเงินเข้ากองทุนประกันสังคม

กองทุนสุขภาพ : กระทรวงแรงงานชงลดเก็บเงินเข้ากองทุนประกันสังคม ผ่าทางตันปัญหาค่าแรง 300 บาท กระทรวงแรงงานเตรียมเสนอครม.ลดจ่ายเงินสมทบประกันสังคมช่วง 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56 มีรายงานว่าการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสัปดาห์นี้กระทรวงแรงงานเตรียมนำเรื่องเสนอการลดเก็บเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเข้าสู่การประชุม โดยกระทรวงแรงงานเห็นว่าการลดเก็บเงินเข้ากองทุนประกันสังคมดังกล่าว เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทของนายจ้าง และผู้ประกันตน ซึ่งหากมาตราการนี้ได้รับการพิจารณา ก็จะทำให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้รับการลดอัตราเงินสมทบด้วย กล่าวคือจากเดิมที่เคยเก็บเงินสมทบในอัตราเดือนละ 432 บาท เหลืออัตราเดือนละ 336 บาท สำหรับระยะเวลาดำเนินการนั้นคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 56 ถึง31 ธันวาคม...

กองทุนสุขภาพ : คสรท.หนุนระบบ ‘ประกันสังคมถ้วนหน้า’ 0

กองทุนสุขภาพ : คสรท.หนุนระบบ ‘ประกันสังคมถ้วนหน้า’

กองทุนสุขภาพ : คสรท.หนุนระบบ ‘ประกันสังคมถ้วนหน้า’ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย หนุนประกันสังคมถ้วนหน้าดูแลแรงงานนอกระบบ ชี้จ่ายไหวแค่เดือนละ 100-200 บาท แนะแก้กฎหมายประกันสังคมขยายมาตรา 40 ดูแลครอบคลุม 5 กรณี ทุพพลภาพ ตาย คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร และชราภาพ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 55 น.ส.วิไลวรรณ แซ่เตีย รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) กล่าวถึงแนวคิดของกระทรวงแรงงานในการจัดทำระบบประกันสังคมถ้วนหน้า เพื่อส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบมีหลักประกันที่มั่นคงในชีวิตว่า จากที่เคยหารือกับกลุ่มแรงงานนอกระบบพบว่า แรงงานนอกระบบไม่มีกำลังจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมถ้วนหน้าได้ถึงเดือนละ 550 บาท...

AEC : สิ่งทอฯเร่ลงทุนนอกบ้านสู้เออีซี 0

AEC : สิ่งทอฯเร่ลงทุนนอกบ้านสู้เออีซี

AEC : สิ่งทอฯเร่ลงทุนนอกบ้านสู้เออีซี สิ่งทอฯเร่ลงทุนนอกบ้านสู้เออีซี หนีต้นทุนค่าจ้างพุ่ง-แรงงานขาดแคลน อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเป็นกลุ่มแรกๆ ที่มีความตื่นตัวในเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) กันมาก โดยเฉพาะการมองหาโอกาสทั้งในแง่การค้า และการลงทุน ซึ่งจากงานสัมมนาหัวข้อ “สิ่งทอเครื่องนุ่งห่มไทย ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ได้ย้ำถึงการปรับตัวของผู้ประกอบการเพื่อรองรับกับการเคลื่อนย้ายสินค้ากันอย่างเสรี “ปิลันธน์ ธรรมมงคล” นายกสมาคมอุตสาหกรรมฟอกย้อม พิมพ์และตกแต่งสิ่งทอไทย กล่าวว่า การปรับตัวเพื่อรองรับเออีซีนั้น สมาคมได้ส่งเสริมสมาชิกในด้านการสร้างผลิตภัณฑ์ โดยแนะนำให้ออกไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น และในกลุ่มประเทศอาเซียนเอง เพื่อการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างความแตกต่างจากสิ่งที่เคยทำมา เพราะเมื่อเปิดเสรีอาเซียนไปแล้ว ก็จะมีผลิตภัณฑ์อย่างเดียวกันเข้ามาแข่งขันในตลาดมากขึ้น “การออกไปต่างประเทศ ก็เพื่อให้ดูว่าพวกเขาค้าขายอะไรกันบ้าง ต้องการอะไร มีพฤติกรรมที่แตกต่างกันอย่างไร...

AEC : กรมพัฒนาฝีมือแรงงานติวเข้มยกระดับแรงงานไทยรับ AEC 0

AEC : กรมพัฒนาฝีมือแรงงานติวเข้มยกระดับแรงงานไทยรับ AEC

AEC : กรมพัฒนาฝีมือแรงงานติวเข้มยกระดับแรงงานไทยรับ AEC กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมอบหมายสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดบรรยายกรณีศึกษาการเปิดเสรีการค้า ภาคบริการ โอกาสและความอยู่รอดของแรงงานไทย เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2558 ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นร่างแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (2556-2558) นายแพทย์สุรเดช วลีอิทธิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานในฐานะหน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงแรงงาน ในการดำเนินภารกิจเตรียมความพร้อมด้านมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยให้มีมาตรฐานทัดเทียมเป็นที่ยอมรับของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ล่าสุดทางกรมฯ ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างแผนกลยุทธ์ขับเคลื่อนมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับ (พ.ศ. 2556-2558) จากผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นกิจกรรมภายใต้ “โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ขับเคลื่อนมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับ (พ.ศ. 2556-2558 )” ทั้งนี้ ทางสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติได้มอบหมายให้สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเป็นที่ปรึกษาและดำเนินการจัดกิจกรรม...

AEC : พัฒนาฝีมือแรงงาน ต้อนรับเออีซี 0

AEC : พัฒนาฝีมือแรงงาน ต้อนรับเออีซี

AEC : พัฒนาฝีมือแรงงาน ต้อนรับเออีซี พัฒนาฝีมือแรงงาน ต้อนรับเออีซี : คอลัมน์สัมภาษณ์พิเศษ : นพ.สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงานขานรับนโยบายเตรียมพร้อมแรงงานไทยรับมือการเปิดประตูการค้าเสรีอาเซียน (เออีซี) พร้อมเร่งปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ 300 บาท ให้ครบ 77 จังหวัดภายในปี 2556 ถือเป็นก้าวย่างที่ 20 ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงานครบรอบ 19 ปี 23 กันยายน 2555 นพ.สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของกระทรวงแรงงานว่า กระทรวงแรงงานมีหน้าที่ดูแลแรงงานทั่วประเทศ...

แรงงาน : กำลังสำคัญของประเทศ 0

แรงงาน : กำลังสำคัญของประเทศ

แรงงาน : กำลังสำคัญของประเทศ • คุณภาพชีวิต ทั้งรับจ้าง มีเงินเดือนประจำ และทำอาชีพอิสระ ในแต่ละปี ประชากรไทยที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไปจะถูกนับรวมเป็นกำลังแรงงานของประเทศ ซึ่งแรงงานถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งในขบวนการผลิต ขณะเดียวกันกำลังแรงงานในปัจจุบันสามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ 1.แรงงานในระบบ (Formal Sector) มีการให้คำจำกัดความของ “แรงงานในระบบ” ว่า หมายถึง แรงงานที่ทำงานในระบบการจ้างงานที่มีรายได้ประจำ มีเงินเดือนที่แน่นอน หรืออาจจะเรียกว่าเป็น “มนุษย์เงินเดือน” ก็ได้ และที่สำคัญที่สุดคือแรงงานในระบบจะได้รับการคุ้มครองสวัสดิการต่างๆตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนั้นแรงงานในระบบยังมีโอกาสที่จะก้าวหน้าในชีวิตการทำงานและได้รับสิทธิคุ้มครองจากการประกันสังคม การประกันชราภาพ และประกันสุขภาพ...