สุขภาพ : เทรนด์ใหม่การดูแลสุขภาพ ช่วงนี้ ใคร ๆ ต่างพากันพูดกันถึงเรื่องของ “สุขภาพ” และการดูแลรักษาสุขภาพ ทั้งในด้านอาหารการกิน ยาบำรุง การออกกำลังกาย การนวดผ่อนคลาย สปาเพื่อสุขภาพ การดูแลรักษาโรคต่าง ๆ ด้วยการแพทย์ทางเลือก รวมทั้งการดูแลให้เกิดความงามจากภายในสู่ภายนอก ซึ่งเป็นการตอกย้ำการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นแบบ “ใส่ใจสุขภาพ” (Health – Conscious) กันมากขึ้น ส่วนหนึ่งของกระแสดังกล่าว เป็นผลมาจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ นานาที่เข้ามาเยือน ไม่ว่าจะเป็นโรคร้าย