Tag: เทคนิคการอ่าน

เทคนิคการอ่าน

เทคนิคการอ่าน น้องที่กำลังเตรียมสอบหรือคนที่ขยันจะอ่านหนังสือทวนซ้ำอีกรอบหรือหลายรอบ แต่ละคนคงมีเทคนิคการอ่านหนังสือให้จำได้แม่นไม่เหมือนกัน เพราะสมองคนเรามีระบบการทำงานไม่เหมือนกัน บางคนก็มีช่วงการจำที่สั้น และบางคนก็มียาว หรือที่เรียกว่า Memory การอ่านจะดำเนินไปได้ดีเพียงใดขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และตัวเราเอง การอ่านท่ามกลางบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม จะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการอ่าน ทั้งนี้น้องๆควรคำนึงถึง 1. การจัดสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่จะอ่าน ควรอยู่ในที่ๆเราอ่านแล้วรู้สึกสบาย ไม่อึดอัด และตามหลักจิตวิทยาแล้ว การอ่านหนังสือ ณ สถานที่เดียวกับห้องสอบที่ตำแหน่งเดิม ยิ่งเพิ่มความมั่นใจและทำให้เรารื้อฟื้นบทเรียนที่เราเคยอ่านได้ง่ายยิ่งขึ้น หรือห้องสอบกับห้องเรียนวิชานั้นๆคือห้องเดียวกัน ยิ่งง่ายต่อการนำเนื้อหามาสอบ ดังนั้นเด็กคนไหนที่โดเรียนก็อาจจะไม่ได้รับอิทธิพลต่อประโยชน์นี้ 2. การจัดท่าของการอ่าน ตำแหน่งของหนังสือไม่ใกล้หรือไกลเกิน
Read More

เทคนิคการอ่าน

เทคนิคการอ่าน แนะนำเทคนิคการอ่าน เพื่อให้ทุกท่านมีการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การอ่านคือการรับรู้ความหมายจากถ้อยคำที่ตีพิมพ์อยู่ในสิ่งพิมพ์หรือในหนังสือ เป็นการรับรู้ว่าผู้เขียนคิดอะไรและพูดอะไร โดยเริ่มต้นทำความเข้าใจถ้อยคำแต่ละคำเข้าใจวลี เข้าใจประโยค ซึ่งรวมอยู่ในย่อหน้า เข้าใจแต่ละย่อหน้า ซึ่งรวมเป็นเรื่องราวเดียวกัน การอ่านเป็นการบริโภคคำที่ถูกเขียนออกมาเป็นตัวหนังสือหรือสัญลักษณ์ การอ่านโดยหลักวิทยาศาสตร์ เริ่มจากการที่ แสงตกกระทบที่สื่อ และสะท้อนจากตัวหนังสือผ่านทางเลนส์นัยน์ตา และประสาทตาเข้าสู่เซลล์สมอง ไปเป็นความคิด (Idea) ความรับรู้ (Perception) และก่อให้เกิดความจำ (Memory) ทั้งความจำระยะสั้น และความจำระยะยาว กระบวนการอ่าน มี 4 ขั้นตอนนับตั้งแต่ขั้นแรก
Read More

เทคนิคการอ่านแบบ Scanning

เทคนิคการอ่านแบบ Scanning เรื่อง ผศ.ดร.พนิตนาฎ ชูฤกษ์ เมื่อพูดถึงการพัฒนาการอ่านโดยฝึกเทคนิคการอ่านเร็ว หรืออ่านแบบควบคุมเวลาแล้ว ครูก็เลยอยากจะแนะนำเทคนิคการอ่านเพิ่มอีกสักเทคนิคหนึ่งเทคนิคที่เราจะคุยกันในตอนนี้เรียกว่า Scanning ค่ะ Scanning เป็นทักษะการอ่านเร็วที่มีลักษณะคล้ายกับ Skimming ที่ครูแนะนำให้รู้จักกันไปแล้ว คือเป็นการกวาดตาคร่าวๆ อย่างเร็วๆ ไปบนสิ่งที่เราจะอ่านเหมือนกัน ต่างกันก็ตรง Scanning เป็นการกวาดตาอย่างรวดเร็วเพื่อหาเป้าหมายหรือข้อมูลเฉพาะอย่าง เรียกว่าเราต้องมีจุดประสงค์อยู่ในใจอย่างแน่วแน่ว่าเราต้องการรู้หรืออ่านเพื่อค้นหาอะไร โดยปกติเราใช้เทคนิคการอ่านแบบ Scanning กับชีวิตประจำวันอยู่บ่อยๆ เช่น การดูประกาศผลสอบ ครูว่าคงไม่มีใครอ่านตั้งแต่ชื่อแรกที่ประกาศ แล้วก็อ่านไปเรื่อยๆ
Read More