มาตรวจเต้านมด้วยตัวเองกันเถอะ • คุณภาพชีวิต วิธีเพื่อยับยั้ง ป้องกัน มะเร็งเต้านมนับเป็นอีกหนึ่ง โรคร้ายแรงที่กำลังเข้ามาคุกคามกับสุขภาพของผู้หญิงไทย ซึ่งจะพบได้ว่าปัจจุบันนี้พบผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเป็นจำนวนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเราจึงต้องควรหาวิธีเพื่อยับยั้งและป้องกันไม่ให้โรคนี้เกิดขึ้น ได้… เต้านมปกติ เต้านมในสตรีเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญในการสร้างน้ำนมสำหรับเลี้ยงทารก น้ำนมจากเต้านมของมารดาที่ให้แก่ทารกของตัวเองจะมีคุณสมบัติที่เหนือกว่า น้ำนมจากแหล่งอื่นๆ ในด้านของสารที่ให้ภูมิคุ้มกันต่อโรค ความสะอาด และความประหยัด เต้านมแต่ละข้างจะประกอบไปด้วยหน่วยย่อยๆ 15-20 หน่วย เป็นเหมือนพูเล็กๆ เรียงตัวกันเป็นวง กระจายออกจากศูนย์กลาง แต่ละพูจะมีหน่วยขนาดเล็กๆ ย่อยลงไปอีกเป็นกระเปาะสำหรับสร้างน้ำนม โดยแต่ละหน่วยดังกล่าวมีท่อเชื่อมโยงถึงกัน และท่อจะเปิดรวมที่บริเวณหัวนม ในระหว่างหน่วยต่างๆ