Tag: เด็ก

ซื้อของสำหรับเด็กอย่างไรได้ประโยชน์?

ซื้อของสำหรับเด็กอย่างไรได้ประโยชน์? • คุณภาพชีวิต เน้นเสริมทักษะ-ปลอดภัยได้มาตรฐาน ประชาชนควรตระหนักถึงการเลือกซื้อของขวัญและของเล่นสำหรับเด็กไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลไหนๆ สำหรับของเล่นที่จำหน่ายในประเทศไทย จากผลการศึกษาของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อหาปริมาณสารพิษจำนวน 7 ชนิด ได้แก่ ตะกั่ว ปรอท สารหนู แคดเมี่ยม แบเรียม และพลวงในของเล่นประเภทไม้เคลือบสี ตามที่กำหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเล่นตั้งแต่ปี 2532 พบว่า สีเคลือบบนของเล่นประเภทไม้ มีโลหะตะกั่วและโครเมี่ยมเกินมาตรฐานร้อยละ 42 และ 32 ของจำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์ตามลำดับ และในปี 2536 ได้ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างของเล่นพลาสติกจากโรงเรียนต่างๆ
Read More

เด็กช้ำง่าย หน่ายสังคม

เด็กช้ำง่าย หน่ายสังคม   วันที่ : 00 00 543 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ :             ปัจจุบันสภาพสังคมโดยเฉพาะสังคมเมืองที่ผู้คนต่างดิ้นรนแข่งขันกันในทุกด้าน ส่งผลให้เด็กและเยาวชนยุคใหม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านลบและด้านบวกที่น่าจับตามอง การเปลี่ยนแปลงด้านดีได้แก่ มีความมั่นใจในตนเอง กล้าคิดกล้าทำมากกว่าแต่ก่อน ขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงด้านลบที่มักจะได้ยิน เช่น เด็กรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจผู้อื่นและสังคมเท่าที่ควร ขาดความไม่รับผิดชอบ ไม่หนักเอาเบาสู้ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ลดลง นิยมความบันเทิงมากกว่าสาระความรู้ เป็นต้น ในต่างประเทศได้เกิดสภาพดังกล่าวเช่นกัน อาทิ  
Read More

ยุควิกฤตเด็กและเยาวชน…ขาดภาวะผู้นำ

ยุควิกฤตเด็กและเยาวชน…ขาดภาวะผู้นำ   วันที่ : 28 มิถุนายน 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : การศึกษาวันนี้                สถาบันวิจัยเยาวชนแห่งญี่ปุ่น ได้สำรวจทัศนคติการดำเนินชีวิตในอนาคตของเด็กวัยรุ่นที่มีอายุ 15 ปี ในช่วงเดือนกันยายน – ธันวาคม ปี 2006 โดยสำรวจเด็กวัยรุ่นใน 4 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา จีน
Read More

สอนลูกรักเป็นนักบริหารเวลา

สอนลูกรักเป็นนักบริหารเวลา   วันที่ : 1 สิงหาคม 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : แม่และเด็ก                 เมื่อเอ่ยถึง “การบริหารเวลา” พ่อแม่จำนวนมากมักมองว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ หรือนักธุรกิจ ผู้บริหารองค์กรระดับสูงที่มีงานและพนักงานอยู่ภายใต้การดูแลเป็นจำนวนมากซึ่งมีงานรัดตัวจำเป็นต้องบริหารเวลาที่มีอยู่ของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การบริหารเวลาจึงไม่น่าที่จะเกี่ยวข้องกับเด็กตัวเล็ก ๆ ที่มีหน้าที่อย่างเดียวคือเรียนหนังสือและมีเวลาว่างอย่างเหลือเฟือในแต่ละวัน และอาจเป็นการสร้างความตึงเครียดให้กับเด็กมากเกินไปอย่างที่ควรจะเป็น               หากท่านเป็นพ่อแม่ที่คิดว่าการบริหารเวลาเป็นเรื่องที่ห่างไกลและไม่เกี่ยวข้องกับลูกของตนแล้ว ท่านกำลังคิดผิดอย่างมหันต์ และได้ละเลยโอกาสทองในการวางรากฐานความสำเร็จในชีวิตของลูกไปอย่างน่าเสียดาย                      การบริหารเวลา
Read More

เป็นนักบริหารเวลารุ่นเยาว์

เป็นนักบริหารเวลารุ่นเยาว์   วันที่ : 2 สิงหาคม 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : การศึกษาวันนี้                เด็กที่ถูกฝึกในเรื่องการบริหารเวลาอย่างดี เด็กจะกลายเป็นผู้ที่มีวินัยสูง มีความรับผิดชอบ รู้ว่าเวลาไหนควรทำอะไร เรียนเป็นเรียน เล่นเป็นเล่น เวลาไหนควรอ่านหนังสือ เวลาใดควรเป็นเวลาในการพักผ่อน ฯลฯ เด็กในกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในการทำสิ่งต่าง ๆ และมีความก้าวหน้าในการเรียนมากกว่าเด็กในกลุ่มที่ไม่รู้จักบริหารเวลาหรือควบคุมตนเอง เอาแต่เล่นสนุกไปวัน ๆ ซึ่งดูเหมือนว่าชีวิตในช่วงสั้น ๆ
Read More

พัฒนาเด็กให้รู้จัก “น้ำใจ”: บทเรียนจากสังคมญี่ปุ่น

พัฒนาเด็กให้รู้จัก “น้ำใจ”: บทเรียนจากสังคมญี่ปุ่น   วันที่ : 24 กันยายน 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : การศึกษาวันนี้   ศ. ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด                           ภายหลังที่ประเทศไทยได้พัฒนาประเทศสู่ความทันสมัย การทำเกษตรเปลี่ยนไปเป็นอุตสาหกรรมเพราะต้องเปิดประเทศทำการค้าการลงทุน ผู้คนหันหน้าเข้าหางานทำในภาคอุตสาหกรรมและในเมืองใหญ่ เพื่อให้ได้มาซึ่งความร่ำรวย ส่งผลให้ค่านิยมดั้งเดิมของคนไทยได้เปลี่ยนแปลงไป จากที่คนในสังคมยินดีช่วยเหลือเมื่อเห็นผู้อื่นเดือดร้อนแม้ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
Read More

ดีจริงหรือ!!! ที่เร่งอ่าน เขียน คณิตในเด็กอนุบาล

ดีจริงหรือ!!! ที่เร่งอ่าน เขียน คณิตในเด็กอนุบาล   วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : การศึกษาวันนี้               ปัจจุบันพ่อแม่ผู้ปกครองจำนวนมาก ให้ความสำคัญกับการวางรากฐานความรู้ด้านวิชาการให้กับเด็กปฐมวัยอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะทักษะทางภาษาและคณิตศาสตร์ เนื่องจากเห็นว่า ปฐมวัยเป็นช่วงสำคัญของการวางรากฐานด้านสติปัญญา ความสามารถ ลักษณะชีวิต อีกทั้ง ต้องการให้เด็กได้เข้าเรียนในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง จึงเป็นเหตุให้พ่อแม่ผู้ปกครองจำนวนไม่น้อยเต็มใจจัดหาครูสอนพิเศษ หรือส่งเด็กเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลที่ให้ความรู้ด้านวิชาการ โดยไม่คำนึงถึงความพร้อมของเด็กและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมา  
Read More

ทักษะแก้ปัญหา เรื่องจำเป็นสำหรับเด็กไทย

ทักษะแก้ปัญหา เรื่องจำเป็นสำหรับเด็กไทย Skill is necessary to solve the problems of Thai youth     * ที่มาของภาพ – http://www.sk-hospital.com/~ob/parent_school/images/wise1.gif             ปัจจุบันมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่สะท้อนให้เห็นว่า เด็กไทยจำนวนมากขาดทักษะการแก้ปัญหาชีวิต อาทิ เด็กวัยรุ่นผิดหวังในความรักหรือเรื่องเรียนหาทางออกโดยการฆ่าตัวตาย โครงการ Child Watch โดยสถาบันรามจิตติ ได้สรุปสภาวการณ์เด็กไทยด้านต่าง
Read More

ปลดปล่อย “ความเก่ง” ในตัวลูก

ปลดปล่อย “ความเก่ง” ในตัวลูก   วันที่ : 16 ตุลาคม 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : หนังสือพิมพ์สื่อกลาง   คาร์ล โรเจอร์ (Carl Rogers) นักจิตวิทยาการเรียนรู้ ได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจในหนังสือ Freedom to Learn ว่า มนุษย์เราถูกสร้างมาเพื่อเรียนรู้ ทุก ๆ คนมีศักยภาพในการเรียนรู้ได้ และสิ่งสำคัญสำหรับการศึกษาคือ
Read More