เดินหมาก สร้าง “พลัง” ความสำเร็จ อีกกูรู นักบริหารธุรกิจค้าปลีก ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น ผู้ปลุกปั้นร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่นหลายพันสาขาในไทย มีพนักงานกว่า 70,000 คน ดูงานบนหน้าตักล้วนเป็นภารกิจที่คร่ำเครงกับสารพันปัญหาในการบริหารจัดการ แต่นักบริหารรายนี้กลับมีเวลานอก มาวางยุทธศาสตร์ธุรกิจโดยใช้หมากล้อม (โกะ) เกมเชาวน์ปัญญาจีนโบราณเป็นเครื่องมือในการเดินเกมธุรกิจ ใครที่มองการทำงานคือช่วงเวลาที่แย่ ต้องกลับมาคิดใหม่ เพราะหลักการบริหารชีวิตและธุรกิจของก่อศักดิ์ มีกรอบง่ายๆ อยู่ที่การผสานกับงานเข้ากับชีวิตส่วนตัวให้เป็นหนึ่งเดียว การจะทำงานให้ประสบความสำเร็จได้นั้น ควรจะสนุกไปการทำงาน