Tag: เจรจา ความขัดแย็ง

เจรจาแบบใด แก้ไขความขัดแย้ง

เจรจาแบบใด แก้ไขความขัดแย้ง   วันที่ : 12 กันยายน 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : งานวันนี้             เมื่อความขัดแย้งดำเนินมาถึงเส้นทางที่ทั้ง 2 ฝ่าย ยอมเจรจา นั่นเท่ากับว่า ความขัดแย้งมาถึงทางแยกสำคัญ เพราะหากเลือกวิธีเจรจาที่ถูกต้อง ไม่เพียงยุติความขัดแย้งได้เท่านั้น แต่ยังได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเจรจา ตรงข้าม หากเลือกวิธีที่ผิดพลาด อาจส่งผลร้ายกลายเป็นความขัดแย้งที่รุนแรงกว่าเดิม หรืออาจไม่ได้ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์สำหรับทั้งสองฝ่าย            
Read More

มุมปกติของความขัดแย้ง

มุมปกติของความขัดแย้ง   วันที่ : 14 พฤษภาคม 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : งานวันนี้                ผมมีเรื่องเล่าอยู่ 3 เรื่อง              เรื่องที่ 1 เรื่องนี้หลายท่านคงมีประสบการณ์….เคยหรือไม่ ตั้งนาฬิกาไว้ว่าต้องตื่น 6 โมง เพราะมีประชุมตอน 8.30 น. แต่เมื่อเสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้น
Read More