จุดอ่อน–จุดแข็งของท่านอาจารย์พุทธทาส เท่าที่อาจารย์สุลักษณ์ได้มีโอกาสเกี่ยวข้องและสัมผัส สุลักษณ์ ศิวรักษ์ : จุดแข็งของท่านมีมากมายมหาศาลนะครับ ทีนี้ถ้าพูดอย่างนี้คนจะปอด พูดแบบให้กำลังใจคน ก็คือว่า หนึ่ง ท่านพยายามรู้จักตัวเอง และท่านรู้ว่าท่านมีศักยภาพอะไรที่แฝงเร้นอยู่ และศักยภาพที่แฝงเร้นอยู่นี้ มันจะออกมาได้ เมื่อไม่มีระบบมาควบคุม ระบบที่ควบคุมประการแรก ก็คือ ระบบการศึกษา ไม่ว่าจะของพระหรือฆราวาส มันทำให้คนพังหมดครับ ไม่ต้องไปยกประโยค ๙ ว่ายอด หรือนักธรรมเอกอะไรนี่ อาจารย์พุทธทาสท่านไม่ติดตรงนั้นเลย การศึกษาคือหัวใจของพระพุทธศาสนา และท่านก็ศึกษาตลอดเวลา การศึกษาของท่านไม่ใช่ปริยัติศึกษาหรือคันถธุระ