ห่วงโซ่อุปสงค์   แม้ว่าปัจจุบันเราจะเริ่มได้ยินการบริหารจัดการ “ห่วงโซ่อุปสงค์” หรือ Demand Chain Management ว่ามีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ในการบริหารธุรกิจ ทว่าปฏิเสธความจาเป็นของ “ห่วงโซ่อุปทาน) Supply Chain Management ไปไม่ได้ เพราะซัพพลายเชนมีบทบาทสำคัญหรือเป็น Key Success Factor ของแทบทุกองค์กร โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมบริการที่ต้องตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้ “เร็ว” ที่สุด   อย่างไรก็ตาม วันนี้