Tag: หัวเราะ

สร้างสุขให้ชีวิต…ด้วยเสียงหัวเราะ

สร้างสุขให้ชีวิต…ด้วยเสียงหัวเราะ • คุณภาพชีวิต • เรื่องเด่น เพิ่มมิตรภาพ ลดภาวะความเครียดและซึมเศร้า ท่ามกลางความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุและเทคโนโลยีต่างๆ ดูเหมือนจะทำให้ชีวิตมนุษย์สะดวกสบายขึ้น แต่สิ่งที่สวนทางกับปัจจัยเหล่านี้กลับกลายเป็น ความทุกข์ ความเครียด และโรคภัยไข้เจ็บที่ตามมา ซึ่งมีหลักฐานทางการแพทย์ที่ยืนยันได้ว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า มนุษย์เราจะต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคที่เกิดจากความเครียด และภาวะซึมเศร้าสูงเป็นอันดับ 2 รองจากโรคหัวใจ แต่มียาชนิดหนึ่งที่สามารถรักษาโรคเครียดและภาวะซึมเศร้าได้ดีนั่นคือ “เสียงหัวเราะ” ด้วยเหตุนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. จึงได้จัดเสวนาขึ้นในหัวข้อ “มาร่วมกันหัวเราะ
Read More

ฝึกพูด..เรียกเสียงหัวเราะ

ฝึกพูด..เรียกเสียงหัวเราะ วันที่ : 27 ธันวาคม 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : งานวันนี้ การดึงดูดผู้ฟังด้วยเสียงหัวเราะ นอกจากจะเพิ่มเสน่ห์ดึงดูดผู้ฟัง ช่วยให้เป้าหมายการพูดของเราบรรลุผลสำเร็จง่ายขึ้นแล้ว ยังช่วยให้ “ตัวเรา” ประทับอยู่ในความทรงจำของผู้ฟัง ทำให้เขาปรารถนาที่จะฟังเราพูดในเรื่องอื่น ๆ ในครั้งต่อ ๆ ไปอีก ดังนั้น เราจึงควรเรียนรู้ที่จะแทรกเรื่องตลกในบทพูด และควรฝึกฝนวิธีการพูดให้คนหัวเราะ ซึ่งแน่นอนว่า อาจเป็นเรื่องยาก หากเราไม่ได้เป็นคนที่มีอารมณ์ขันโดยนิสัย แต่ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปหากเราพยายามฝึกฝนให้บ่อยครั้งมากขึ้น เราจะพูดอย่างไรให้คนฟังขำ…หัวเราะ
Read More