สภาวะจิต กับการบำบัดผู้ป่วย ดร. รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์ เรียบเรียง ปุญโญ มีบรรจง วันที่ 2 พฤษภาคม 2550 เวลา 20.00น. สิ่งหนึ่งที่ผู้บำบัดในสายธรรมชาติต้องพบอยู่ตลอดเวลาในการเข้าหาผู้ป่วย ก็คือ การปะทะอารมณ์ ทางจิตของผู้ป่วยที่ปรากฏในเชิงลบ เพ่งโทษ, สงสัยและวกวน หรือ ที่เราเรียกกันว่า “จิตตก” ทำให้้เกิดคำถามตามมาว่าจะทำอย่างไร ? ในเมื่อความปรารถนาดีที่เราเข้าไปช่วยนั้นได้กลับส่งผลร้ายเข้าหาตัวเราเองอย่างคาดไม่ถึง ดังนั้น สิ่งที่เราต้องเตรียมพร้อม