Tag: วัยทำงาน

รับมือสารพัดโรคคุกคาม ‘วัยทำงาน’

รับมือสารพัดโรคคุกคาม ‘วัยทำงาน’ • คุณภาพชีวิต ปรับพฤติกรรมการบริโภคและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ วันที่ 27 พฤศจิกายนนี้ ถือเป็นวันสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อให้เราตระหนักถึงปัญหาด้านสาธารณสุขจะขอกล่าวถึงโรคที่เป็นปัญหาของไทยในขณะนี้ คือ โรคไม่ติดต่อที่กำลังเพิ่มมากขึ้น ไม่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้น แต่รวมถึงประเทศกำลังพัฒนาจำนวนมาก สำหรับประเทศไทยโรคติดต่อลดลงเหลือเพียง 3 โรคใหญ่ คือ โรคเอดส์ วัณโรค และไข้เลือดออก แต่โรคไม่ติดต่อกำลังเป็นภัยต่อสุขภาพของคนในประเทศ โดยเฉพาะโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง สำหรับกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังที่ผ่านมาคือวัยทำงาน เพราะมีความเครียด
Read More

เตือนคนวัยทำงานใส่ใจ รับมือ

เตือนคนวัยทำงานใส่ใจ รับมือ • คุณภาพชีวิต • เรื่องเด่น ออฟฟิศซินโดรม แพทย์แนะพนักงานออฟฟิชที่ต้องนั่งทำงานในออฟฟิชทั้งวันโดยไม่ได้ออกกำลังกาย หรือคิดว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงให้รีบปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หรือหันมาใส่ใจและป้องกันไม่ให้เกิดโรคแต่เนิ่นๆ… หากชีวิตประจำวันของคุณต้องนั่งทำงานในออฟฟิศทั้งวัน และไม่มีการออกกำลังกายเป็นประจำ ถ้ามีอาการปวดร้าวตามแขน ขา บ่า ไหล่ ที่ไม่หายขาด ให้ตั้งข้อสมมุติฐานได้เลยว่าอาจเป็นสาเหตุของโรค “ออฟฟิศ ซินโดรม” ซึ่งมักเกิดกับคนทำงานออฟฟิศที่สภาพแวดล้อมในที่ทำงานไม่เหมาะสม หรือประเภทนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ ไม่ได้ขยับออกไปไหนเป็นชั่วโมงๆ ทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้ออักเสบ ปวดเมื่อยตามแขน ขา หลัง ไหล่
Read More