ยืดหยุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ : 10 มีนาคม 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : งานวันนี้ การควบคุมตารางเวลา นอกจาก ควบคุมตนเองได้แล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน นั่นคือ ความยืดหยุ่นในการใช้เวลา โดยมุ่งเพื่อให้ใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เร็วที่สุด ด้วยวิธีที่ชาญฉลาดที่สุด เพื่อให้เราสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ที่ควรทำทั้งหมด ไม่เพียงแต่ที่ได้ลงตารางเวลาไว้ แต่ทุก ๆ เรื่องที่จำเป็นต้องทำนอกเหนือจากนั้น แม้ไม่ได้คาดคิดมาก่อนก็ตาม การเรียนรู้ที่จะใช้เวลาให้เกิดประสิทธิภาพ “สูงสุด”