Tagged: ภาษีมรดก

กฎหมาย : ภาษีมรดก “อนุมัติ” กรมสรรพากรเตรียมคลอด 0

กฎหมาย : ภาษีมรดก “อนุมัติ” กรมสรรพากรเตรียมคลอด

จากข่าวครึกโครมเรื่องการจัดเก็บภาษีมรดก โดยคสช.อนุมัติการจัดเก็บภาษีมรดก กรมสรรพากรเร่งเดินเรื่องยื่นกฏษฎีกาเตรียมใช้ทันทีที่เสร็จ คาดอัตราภาษีอยู่ที่ 5-30% โดยจะจัดเก็บจากมรดกที่มีการขึ้นทะเบียน เช่น อสังหาริมทรัพย์, เงินฝาก, กองทุน, หุ้น, รถยนต์ ส่วนเครื่องประดับเพชร ทอง พระเครื่อง ยังไม่เข้าข่าย นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้อนุมัติในหลักการให้กรมสรรพากรดำเนินการจัดเก็บภาษีมรดกได้ โดยมีหลักการสำคัญ 4 ข้อ คือ 1.เก็บภาษีจากผู้ที่ได้รับมรดก 2.มรดกที่ถูกเก็บภาษี ต้องเป็นสินทรัพย์ที่มีการขึ้นทะเบียนไว้เป็นหลักฐาน เช่น บ้าน ที่ดิน รถยนต์...