เด็กอ้วน-ภูมิแพ้ ระวัง!! ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ • คุณภาพชีวิต ทำให้สมาธิสั้น หัวใจไม่โต และอาจเสียชีวิตกะทันหัน ภาวะนี้พบได้ในเด็กทุกอายุ แต่พบมากในเด็กช่วงอายุ 2-6 ปี ถ้าไม่รักษาจะทำให้เด็กหยุดหายใจเป็นช่วงๆ เกิดการขาดออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์คั่งในเลือด ซึ่งอาจทำให้สติปัญญาถดถอย สมาธิสั้น การเรียนตกต่ำเลี้ยงไม่โต หัวใจโต หรือ เสียชีวิตอย่างกะทันหันได้ สาเหตุ ส่วนใหญ่มักเกิดจาก ต่อมทอนซิลที่อยู่ข้างโคนลิ้นและต่อมอดีนอยด์ที่บริเวณหลังจมูกมีขนาดโตขึ้นและขวางทางเดินหายใจส่วนบน ขณะหลับกล้ามเนื้อในช่องคอส่วนต้นจะคลายตัว ทำให้ทางเดินหายใจตีบแคบ โรคอื่นๆ ที่ภาวะนี้พบได้บ่อย เช่น