กองทุนสุขภาพ : สปสช.เล็งปี’55ผ่าต้อกระจกคนชราเพิ่ม ปี 55 สปสช.ตั้งเป้าผู้สูงอายุ 1 แสนราย ได้รับการผ่าตัดตาต้อกระจก เน้นเชิงรุกผู้ป่วย 3 จังหวัดชายแดนใต้ได้รับบริการมากขึ้น ตั้งเป้า 3 ปี จำนวน 9,999 ราย ใช้งบ 98 ล้านบาท ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ในปี