Tag: ผู้สูงอายุ

โภชนาการของผู้สูงอายุ บำรุงทั้งร่างกายและจิตใจ

โภชนาการของผู้สูงอายุ บำรุงทั้งร่างกายและจิตใจ • อาหาร มื้อพิเศษสำหรับคุณพ่อ เพื่อสุขภาพคนที่เรารัก ความชราเป็นสิ่งที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ และมักจะเกี่ยวโยงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในทางสรีรวิทยาของร่างกาย มีสภาพการเสื่อมของระบบอวัยวะต่างๆ ทางองค์การอนามัยโลกได้ตั้งเกณฑ์ขึ้นเพื่อใช้กันทั่วๆ ไปว่า ผู้สูงอายุ คือ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งในปัจจุบันแนวโน้มของการเพิ่มประชากรกลุ่มนี้ จะมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากการพัฒนาทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งการจะเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ไม่เป็นภาระแก่ลูกหลานนั้น มักเป็นผลมาจากการเตรียมตัวที่ดีของท่าน ซึ่งโภชนาการจัดได้ว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญในช่วงอายุนี้ การที่ผู้สูงอายุได้รับสารอาหารไม่เพียงพอหรือได้มากเกินไป จะมีผลซ้ำเติมอวัยวะต่างๆ ในร่างกายที่มีแนวโน้มจะเสื่อมอยู่แล้วให้เสื่อมมากขึ้น นอกจากนี้อุบัติการณ์การเกิดโรคเรื้อรัง เช่น
Read More

รับมือ “หกล้ม” ในผู้สูงอายุ

รับมือ “หกล้ม” ในผู้สูงอายุ • คุณภาพชีวิต แนะเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูก ด้วยการออกกำลังกาย มนุษย์ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดแก่เจ็บตาย แต่สามารถป้องกันไม่ให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้ โดยเฉพาะเรื่องความเจ็บป่วย… เมื่ออายุมากขึ้น กระดูกในร่างกายจะถูกทำลายมากขึ้นจนเข้าขั้นภาวะกระดูกบาง กระดูกพรุน รวมถึงการทรงตัวที่เริ่มเป็นปัญหา ส่งผลให้เมื่อเดินหรือเคลื่อนไหวทำกิจวัตรต่างๆ อาจเสี่ยงต่อการหกล้ม และอาจรุนแรงจนถึงกระดูกหัก หรือมีผลให้เกิดโรคและภาวะแทรกซ้อนของระบบต่างๆ ในร่างกายตามมา อาทิ ปอดติดเชื้อ ทางเดินปัสสาวะอักเสบ ลิ่มเลือดอุดกั้นในหลอดเลือด กล้ามเนื้อเยื่อลีบลง ข้อต่อหดรั้ง การเกิดแผลกดทับ รวมทั้งการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือดลดลง โดยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุที่มีประวัติหกล้ม
Read More

เตือน!! ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุหน้าหนาว

เตือน!! ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุหน้าหนาว • คุณภาพชีวิต สร้างกำลังใจ เตรียมร่างกายให้พร้อม เพื่อชีวิตที่ยืนยาว เมื่อย่างเข้าสู่ช่วงปลายปี อากาศก็จะเริ่มหนาวเย็นลง หลายคนรู้สึกชื่นชอบช่วงเวลานี้ แต่สำหรับผู้สูงอายุแล้วอากาศที่หนาวเย็นลงอาจจะซ่อนภัยร้ายต่อสุขภาพได้ ถ้าหากไม่ระมัดระวังเตรียมสุขภาพให้แข็งแรงเข้าไว้ ปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุ โรคในระบบทางเดินหายใจ ส่วนใหญ่จะไม่มีอาการรุนแรงและสามารถหายได้เอง ในระยะเวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์ แต่สำหรับผู้สูงอายุที่มีสุขภาพอ่อนแออาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนได้บ่อย ขณะที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ อาจนำไปสู่ภาวะไตวาย โรคหลอดเลือดสมอง และปอดอักเสบได้ แต่ถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าไข้หวัดทั่วไป อาการคันเนื่องจากผิวหนังแห้ง เมื่อเข้าสู่วัยชราต่อมไขมันใต้ผิวหนังจะมีจำนวนลดลง การผลิตสารไขมันเพื่อเคลือบผิวหนังก็น้อยลง ยิ่งถ้าในช่วงอากาศหนาว
Read More

เตือนผู้สูงอายุหนาวนี้ ระวังโรคทางเดินหายใจ

เตือนผู้สูงอายุหนาวนี้ ระวังโรคทางเดินหายใจ • คุณภาพชีวิต แนะหลีกเลี่ยงอาบน้ำเย็นและออกกำลังกายเป็นประจำ กรมอนามัยแนะผู้สูงอายุดูแลสุขภาพรับลมหนาว ชี้สร้างความอบอุ่นแก่ร่างกาย หลีกเลี่ยงอาบน้ำกลางคืน เตือนระวังโรคเกี่ยวกับระบบหายใจ ไข้หวัด อาจส่งผลรุกลามจนเป็นปอดบวม พร้อมทั้งดูแลรักษาผิวหนัง ทาโลชั่น น้ำมันมะกอก ป้องกันผิวแห้งจนอาจนำไปสู่การติดเชื้อทางผิวหนัง ระบุออกกำลังกายเบาๆ กินอาหารร้อนๆ เพิ่มอุณหภูมิให้ร่างกาย นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงการดูแลผู้สูงอายุในช่วงหน้าหนาวว่า เนื่องจากตอนนี้อยู่ในช่วงของปลายฝนต้นหนาว ทำให้บางพื้นที่ของประเทศไทยมีอุณหภูมิลดต่ำลง ประชาชนต้องดูแลสุขภาพตัวเองเป็นพิเศษ เพื่อให้ร่างกายสามารถปรับกับสภาพความเปลี่ยนแปลงได้ โดยเฉพาะกลุ่มของผู้สูงอายุ นับเป็นวัยที่ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพได้ง่าย
Read More

Gerontology ศาสตร์ที่น่าสนใจในการดูแลผู้สูงอายุ

Gerontology ศาสตร์ที่น่าสนใจในการดูแลผู้สูงอายุ จากความก้าวหน้าของวิทยาการทางการแพทย์ และเทคโนโลยีแขนงต่าง ๆ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมปัจจุบันให้มีชีวิตยืนยาวขึ้นกว่าเดิม สังเกตได้จากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะ คุณภาพชีวิต สภาพแวดล้อม ตลอดจนการรักษาพยาบาลที่ดีขึ้น จึงเป็นที่คาดหมายกันว่าจำนวนประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้น ซึ่งมีผลต่อโครงสร้างประชาชน จนอาจกล่าวได้ว่าโลกในอนาคต จะเป็นสังคมของผู้สูงอายุ หลายประเทศเริ่มตระหนักถึงความสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นและให้ความสำคัญกับวิทยาการด้านผู้สูงอายุเพื่อเตรียมการสำหรับแนวโน้มของประชากรโลกในอนาคต วิชาสูงอายุวิทยาศึกษาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในสภาพสังคมปัจจุบัน วิชาสูงอายุศึกษาวิทยา (Education Gerontology) เป็นวิชาที่ว่าด้วยกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้สูงอายุ ความต้องการของบุคคลในวัยสูงอายุ การฝึกอบรมผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ การจัดการให้บริการแก่ผู้สูงอายุ การจัดการศึกษา ให้แก่ผู้เรียนวัยสูงอายุ
Read More

แนะวิธีฟื้นฟูผู้สูงอายุเดินไม่มั่นคง ประสาทกล้ามเนื้อถดถอย

แนะวิธีฟื้นฟูผู้สูงอายุเดินไม่มั่นคง ประสาทกล้ามเนื้อถดถอย • คุณภาพชีวิต ลดความเสี่ยง เพิ่มความสมดุลให้ร่างกาย การเดินที่ไม่มั่นคงเป็นสาเหตุให้ผู้สูงอายุหกล้ม พบว่าแต่ละปีผู้มีอายุมากกว่า 75 ปี มากกว่า 1 ใน 3 จะหกล้ม และผู้ที่มีประวัติหกล้มประมาณ 2 ใน 3 จะหกล้มอีกในปีต่อมา การหกล้มทำให้ผู้สูงอายุขาดความมั่นใจในการเดิน จึงไม่ยอมเดิน ทำให้เดินไม่ได้ในที่สุด การรักษาสมดุลและการควบคุมท่าทางของร่างกายจำเป็นต้องอาศัยการทำงานของร่างกายอย่างประสานสัมพันธ์กันในทุกระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานของกล้ามเนื้อและระบบประสาท เมื่ออายุมากขึ้น กระดูกและกล้ามเนื้อมีการเสื่อมถอยลงอย่างมากจนทำให้ผู้สูงอายุมีรูปร่างและท่าทางที่ผิดไปจากปรกติ ตลอดจนความไวในการทำงานของระบบประสาทลดลง
Read More

เพิ่มพื้นที่ให้ผู้สูงอายุ ก้าวสู่สังคมอย่างมั่นใจ

เพิ่มพื้นที่ให้ผู้สูงอายุ ก้าวสู่สังคมอย่างมั่นใจ • คุณภาพชีวิต • เรื่องเด่น จัดอาคาร-พี้นที่สาธารณะเอื้อแก่คนชรา ขณะนี้ประเทศไทยเป็นสังคมที่ถือว่าเป็นการเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ เนื่องจากประชากรผู้สูงอายุในปัจจุบันมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ คือมีผู้สูงอายุกว่า 7 ล้านคน และมีแนวโน้มว่าในอนาคตจะมีผู้สูงอายุมากขึ้น เนื่องจากความก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุข มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) และหน่วยวิจัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานเสวนาเรื่อง “สังคมไทยกับการสร้างพื้นที่สำหรับผู้สูงอายุ” ที่ห้องประชุมวีนัส
Read More