Tag: ทีมงาน

ควรจะมีความสนิทกันเพียงใดในทีมงาน?

ควรจะมีความสนิทกันเพียงใดในทีมงาน? มองมุมใหม่ : ผศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ท่านผู้อ่านสังเกตไหมครับ เมื่อมีกลุ่มหรือทีมใหม่ในที่ทำงาน ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไร สิ่งแรกที่ผู้บริหารทุกคนพยายามที่จะทำก็คือ ทำให้เกิดความสนิทสนมหรือความเป็นมิตรในกลุ่มให้ได้เร็วและมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ผมเชื่อว่าท่านผู้อ่านเกือบทุกท่านคงจะได้มีโอกาสในการเข้าอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมในลักษณะที่เราเรียกกันว่าเป็นการ “ละลายพฤติกรรม (Breaking the Ice)” กันไม่มากก็น้อย ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม การไปเที่ยวด้วยกัน การจัด Walk
Read More

พัฒนาภาวะผู้นำให้ทีมงาน

พัฒนาภาวะผู้นำให้ทีมงาน   วันที่ : 1 มิถุนายน 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : หนังสือพิมพ์ข่าวชานเมือง            “ ไม่มีคำว่า “ผู้นำ” (leader) ในโลกนี้ มีแต่เพียงคำว่า “ภาวะผู้นำ” (leadership) เท่านั้น”          เจ้าของประโยคที่ผมยกมาข้างต้น คือ ศาสตราจารย์โรนัลด์ ไฮเฟท (Ronald A.
Read More

พัฒนาภาวะผู้นำให้ทีมงาน

พัฒนาภาวะผู้นำให้ทีมงาน   วันที่ : 26 มิถุนายน 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : งานวันนี้          “ไม่มีคำว่า “ผู้นำ” (leader) ในโลกนี้ มีแต่เพียงคำว่า “ภาวะผู้นำ” (leadership) เท่านั้น”        เจ้าของประโยคที่ผมยกมาข้างต้น คือ ศาสตราจารย์โรนัลด์ ไฮเฟท (Ronald A. Heifetz)
Read More

ฝึกทีมงานใช้เสรีภาพอย่างมีเหตุผล

ฝึกทีมงานใช้เสรีภาพอย่างมีเหตุผล   วันที่ : 28 มิถุนายน 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : งานอัพเกรด               “เสรีภาพที่มากขึ้นทำให้เราแสดงทัศนะต่อเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง มุมหนึ่งเป็นสิ่งที่ดี เพราะจะช่วยให้เกิดความหลากหลายทางความคิด แต่ในอีกมุมหนึ่งก็เป็นผลร้ายเพราะจะทำให้คนกล้าแสดงทัศนะ ในเรื่องที่ตนแทบจะไม่รู้รายละเอียดเลย”               ข้อความข้างต้น ผมได้กล่าวไว้ในบทหนึ่งของหนังสือ การคิดเชิงวิพากษ์ ชี้ให้เห็นถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น เมื่อปัจเจกมีเสรีภาพในการแสดงทัศนะต่อเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะในมุมของผลร้าย
Read More