ตารางแสดงรายชื่ผักและผลไม้ที่มีตามฤดูกาล ระยะเวลา รายชื่อผลไม้ต่าง ๆ รายชื่อพืชผัก และสมุนไพร ตลอดปี มะละกอ กล้วย ส้มโอ ขนุน ลูกตาลแก่ มะพร้าว แตงกวา ฟักเขียว ผักบุ้ง ผักคะน้า ต้นหอม ผักกาดหอม ถั่วแขก กระถิน ใบกะเพรา ใบมะกรูด เห็ดบัว น้ำเต้า พริก มันเทศ ผักชี