ทฤษฎี ใช้เงินต่อเงิน ต้องระวังดอกเบี้ย ขาขึ้น วัชรา จรูญสันติกุล กรุงเทพธุรกิจ วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2549 วัชรา จรูญสันติกุล แจกแจงผลลบทางการเงินที่บุคคลและครัวเรือนจะตกหลุมพรางจนเกิดภาระหนี้สินล้นพ้นตัวได้ หากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นสู่ภาวะ ‘เลขสองหลัก’ ในภาวะที่เศรษฐกิจไทยกำลังอยู่ในจังหวะ ‘ขาลง’ ทำให้การหาเงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในกระเป๋าไว้ให้เพียงพอกับการใช้จ่าย เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังอย่างมาก พูดง่ายๆ ก็คือ “อย่าพยายามก่อหนี้ให้มากขึ้น” เพราะในยามที่เศรษฐกิจทั้งระบบเริ่มฝืดเคือง เงินก็จะยิ่งหายากขึ้น หรือหากจะได้เงินก้อนนั้นมาก็ต้องจ่ายต้นทุนที่แพงขึ้น ซึ่งก็คือต้องดอกเบี้ยในอัตราที่สูงขึ้น